RASPORED PREDAVANJA :
Raspored nastave ljetnog semestra diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada 2022/23.

Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
 PONEDJELJAK 9:00 12:00 Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada Gundulićeva 10 IX
 UTORAK 9:00 12:00 Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada Gundulićeva 10 I
 UTORAK 15:00 18:00 Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada Nazorova 51 I
 SRIJEDA 14:00 16:15 Metode supervizije Nazorova 51  III
 SRIJEDA 17:00 19:00 Metode supervizije Nazorova 51 I