Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

  II. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-12,30

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

A

12,30-16,30

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

B

16,30-18,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

 

16,30-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

16,15-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

10,00-12,00

Rješavanje sukoba

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-12,00

seminar Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

12,15-14,30

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

A

14,45-18,00

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

 

18,00-20,15

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

 B

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

12,30-14,00

Ekonomija socijalne politike

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

 16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,15

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

A

12,30-14,00

 Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

14,15-15,45

Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

16,00-19,00

seminar Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-13,00

Preventivni programi u socijalnom radu

Nazorova 51

III.

 

13,15-14,45

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

 

13,00-15,00

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Nazorova 51

II.

 

15,00-18,15

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana