OBAVIJESTI:
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar
Obavijesti
Dragi studenti, evo par informacija o načinu rada na seminaru iz kolegija Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja. Seminar je usmjeren prvenstveno na istraživački rad na temu po izboru, a koja se odnosi na adolescente i mlade te njihovo psihosocijalno funkcioniranje. Studenti su na seminaru podijeljeni u dvije seminarske grupe po cca 30 studenata, jednu vodi doc. Linda Rajhvajn Bulat, a drugu dr. Nika Sušac. Unutar pojedine seminarske grupe, studenti se dijele na istraživačke grupe po 4 ili 5 studenta, koji zajedno rade na osmišljavanju teme i cilja istraživanja, razrađuju nacrt istraživanja, provode istraživanje, obrađuju podatke te pred ostalim studentima prezentiraju svoj konačni uradak. Naravno, svi koraci rada odvijaju se uz pomoć i „mentorstvo“ voditeljice seminara. Nastava na seminaru se većim dijelom odvija konzultativno s pojedinom istraživačkom grupom, a 5 termina nastave su u većoj seminarskoj grupi. Nakon što studenti upišu ovaj seminar, potiču se da se odmah informiraju i vide s kim bi voljeli biti u istraživačkoj/seminarskoj grupi te to jave doc. Rajhvajn Bulat na mail linda.rajhvajn@pravo.hr . Na osnovu toga ćemo slagati seminarske grupe. Studenti koji se ne jave će po slučaju biti dodijeljeni pojedinoj seminarskoj grupi, a o podijeli u istraživačke grupe ćemo se dogovoriti na prvom online susretu. Kako konačna ocjena iz seminara ne ulazi u konačni prosjek studenta, a nastojimo da su studenti motivirani za predani rad na seminaru, od ove akademske godine je odlučeno da studenti koji na seminaru dobiju ocjenu odličan (5) ujedno dobiju i dodatnih 10% odnosno 2 boda na ispitu iz obaveznog kolegija. Ukoliko iz seminara dobiju vrlo dobar (4), pribraja im se 5% odnosno 1 bod. U pravilu, 10% ili 2 boda više znači i ocjenu više.