OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
Šifra: 78570
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
3.0 78570
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
Arambašić, L.; Psihološke krizne intervencije.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (2000), str. (11. - 91. i 121. - 162.
Arambašić, L.; Gubitak, tugovanje, podrška.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2005), str. 156. - 164. str, 305. - 423.
Arambašić, L.; Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2012), str. 55-118
Arambašić, L.; Psihološke krizne intervencije.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (2000), str..(93. - 119. i 163. - 177. str.))
Arambašić, L.; Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2005)
Australian Red Cross; Psychological First Aid - An Australian guide to supporting people affected by disaster.; Carlton: Australian Red Cross (2013)
Dass-Brailsford, P; A practical approach to trauma: Empowering interventions.; Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. (2007)
Pregrad, J.; Stres, trauma, oporavak.; Društvo za psihološku pomoć (1996)
Opis predmeta
Razlikovanje pojmova stresa, traume i krize. Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice. Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje. Psihološke krizne intervencije - iskustva iz Hrvatske i svijeta. Osnove sažete psihološke integracije traume. Podrška u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja. specifičnosti rada s djecom i mladima u stanju krize i tugovanja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. opisati i razlikovati pojmove stresa, traume i krize

2. prepoznati i opisati posljedice stresnih i traumatskih događaja

3. kategorizirati različite vrste kriznih događaja te razlikovati i objasniti njihove posljedice

4. objasniti i ilustrirati modele vezane za stres, krizu i sažetu psihološku integraciju traume

5. opisati obilježja psiholoških kriznih intervencija

6. analizirati proces sažete psihološke integracije traume

7. imenovati i opisati na dokazima utemeljene pristupe stručne podrške nakon traumatskih događaja i tijekom procesa tugovanja

8. usporediti adekvatne načine pružanja podrške osobama različitih prema nekim svojim obilježjima i obilježjima gubitka

9. opisati specifičnosti rada s djecom i mladima u stanju krize i tugovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

§ razvoj komunikacijskih i savjetovališnih vještina

§ sudjelovanje u timskom radu i radu u malim grupama § razgovor s osobama koje su doživjele gubitak

§ izrazažavanje jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

1. Rješavanje problemskih zadataka i situacija vezanih za različite stresne, traumatske te krizne situacije (Razina 3)

2. Esej – analiza stresnih događaja, strategija suočavanja te ishoda; podrška nakon gubitka (Razina 6)

3. Pismena provjera znanja putem kolokvija/ispita: Test znanja s ponuđenim odgovorima činjeničnog tipa (Razina 1) Test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa (Razina 1) Test znanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa (Razina 2)

4. Usmena provjera znanja putem ispita (Razina 1 i 2)

5. Sudjelovanje u grupnoj raspravi (Razina 4)