OBAVIJESTI:
Integrativni socijalni rad
Obavijesti
Obavijest studentima o završnom susretu na kolegiju ISR   Temeljem prošlotjednog dogovora podsjećam vas da će se završni susret iz kolegija ISR održati u utorak, 22.1.2019. za obje grupe s početkom u 11.30. i završetkom u cca 15.00. Za prvi dio susreta predvđeni su gosti predavači iz različitih CZSS, dok je za drugi dio susreta predviđena orijentacija za praksu koja će se odvijati od 15.4. do 10.5., u slijedećem semestru. te evaluacija. Pod vidom toga nećemo imati susret u četvrtak, 24.1.2019. a povratne informacije za zadaću br. 1. dobit ćete također u utorak. Radi tehničkih poteškoća s web stranicom nismo u mogućnosti objaviti tablicu za upis prakse kako je bilo rečeno prošlog tjedna, zbor čega se ispričavamo i tražimo neko drugo rješenje te ćete o tome biti naknadno obaviješteni. Lijepi pozdrav do sutra Kristina Urbanc
Drage studentice i studenti, temeljem upita studentice dajemo pojašnjenje za zadaću. Potrebno je pročitati i dati osvrt na dva poglavlja knjige: Žižak, A., Vizek Vidović, V. i Ajduković, M. (2011) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: ERF. Poglavlja su: Ajduković, M. (2011) Vještine interpersonalne komunikacije (str. 93 do 146) Ajduković, M. (2011)  Dijaloški i profesionalni  razgovor (147 do179).
Obavijest studentima   Primjeri za 1. zadaću iz ISR postavljeni su u Dokumente na stranici kolegija ISR. Rok za predaju zdaća je 17.1.2019. uz napomenu da redovni studenti predaju u referadu diplomskog studija isprintane zadaće Editi Ostojić, a izvanredni mogu slati mailom prof. Urbanc.   LIjepi pozdrav   Kristina Urbanc
Dragi studenti diplomskog studija socijanog rada kao što je najavljeno uk programu, 1. kolokvij ISR održat će se u četvrtak,22.11.2018 prema slijedećem rasporedu:   A grupa od 11.30 - 12.30 B grupa od 13.00 - 14.00   Literatura za kolokvij, kao što je također najavljeno je slijedeća:   Urbanc. K. (2015.) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada. (str. 13 – 94; 187 – 208) Predavanja Ajduković, M. & Urbanc, K. (2009.) Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi. Ljetopis socijalnog rada 16, (3), 505- 535. Ajduković, M. i Urbanc, K. (2010) Kvalitativna analiza iskustava stručnih djelatnika kao doprinos evaluaciji procesa uvođenja novog modela rada u centra za socijalnu skrb. Ljetopis socijalnog rada, 17 (3) 319 – 352.  Čačinovič Vogrinčič, G. i sur. (2007) "Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u SR" . Zagreb: Biblioteka socijalnog rada, (str. 3 – 45 i 91-99). Urbanc, K. i Ajduković, M. (2010) Novi model rada centra za socijalnu skrb: Izazovi i preporuke. Ljetopis socijalnog rada, 17 (3), 353- 389.   Molim kolege studente koji ostvaruju pravo na prilagodbu kolokvija da mi se jave Llijepi pozdrav Kristina Urbanc  
Drage studentice i studenti diplomskog studija,   u utorak 6.11. neće biti natave iz kolegija ISR obzirom da se obilježava Dan fakulteta. Molim studente obiju grupa (A i B) da dođu u četvrtak, 8.11.2018.  prema slijedećem rasporedu:   1. A grupa od 11.30 - 13.00 2. B grupa od 13.30 - 15.00.   U utorak, 13.11. ima A grupa od 11.30 - 15.00, a u četvrtak 15.11. B grupa od 11.30 - 15.00. Na tom nastavnom susretu bit će zadana zadaća broj 1 koju treba predati u referadi do 20.12.2018.  Izvanredni studenti predaju zadaću mailom, a ostali isprintanu verziju ostavljau u referadi diplomskog studija.   LIjepi pozdrav Kristina Urbanc
Drage studentice i studenti diplomskog studija,   prvi susret iz kolegija Integrativni socijalni rad za A grupu održat će se u utorak, 9.10.2018. od 11.30 do 15.00, a za B grupu u četvrtak, 11.10. u isto vrijeme, u dvorani II. A grupu sačinjavaju studenti od B do K (zaključno s Kucel, a B grupu od K (počevši s Kujundžić) do Ž. Ukoliko se želite zamijeniti za grupe, molim vas da nađete zamjenu i o tome obavijestite nastavnike. Izvanredni studenti pohađaju 50% nastavnih susreta (točno određenih tema), predaju 2 zadaće te pismeno polažu gradivo putem dvaju kolokvija ili pismenog ispita Izvanredne studente koji se još nisu javili, molimo da se tijekom prvog tjedna nastave svakako jave na mail obiju predmetnih nastavnica.   Program rada i obaveze studenata  bit će objavljene na web stranici tijekom prvogtjedna nastave.
Obavijes studentima   Rezultati 1. kolokvija bit će dani na uvid studentima u vrijeme redovne nastave (pred kraj), za  A grupu u utorak, 27.11., a za B grupu u četvrtak, 29.11.2018. Kolokviji će se moći dobiti na uvid i na konzultacijama, 28.11. od 10.30 do 11.30, ili u drugo vrijeme prema dogovoru i uz prethodnu najavu.   POzdrav i čestitam nadobrim rezultatima   Kristina Urbanc