OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika i socijalni razvoj
Socijalna politika i socijalni razvoj
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 69784
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
prof. dr. sc. Zdenko Babić
prof. dr. sc. Zoran Šućur
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
doc. dr. sc. Jelena Matančević
Osnovni podaci
Socijalna politika i socijalni razvoj Socijalna politika - 1. semestar
7.0 69784
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

zimski semestar ponedjeljkom u 9:00 sati

ljetni semestar četvrkom u 10:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 5f
doc. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
R. Inglehart, C. Welzel; Modernizacija, kulturna promjena i demokracija. Slijed ljudskog razvitka.; Zagreb: Politička kultura (2007), str. 238-262, 275-287
P.A. Samuelson, W. Nordhaus; Ekonomija. XVIII izdanje; Zagreb: MATE (2005), str. 555-598
M. Crkvenac; Ekonomska politika; Zagreb: Informator (1997), str. 3-40
P. Taylor-Gooby; New Risks, New Welfare; Oxford: Oxford University Press (2004), str. 1-28
G. Bonoli; Novi socijalni rizici i postindustrijska socijalna politika (prijevod).;
G. Bežovan; Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava, 9 (2009), str. 355-391
R. Chaves, J.L. Monzon Campos; Socijalna ekonomija u Europskoj uniji; Revija za socijalnu politiku, 17 (2010), str. 113-138
Opis predmeta
Suvremene teorije razvoja društva.
Temeljni pokazatelji gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja.
Povezanost gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja.
Definicija i različite teorije socijalnog razvoja.
Globalne razvojne agencije i koncepti socijalnog razvoja (Svjetska banka, UNDP, OECD, MOR, VE, EU).
Globalizacija, europeizacija i socijalna politika.
Indikatori socijalne kohezije.
Čimbenici i okviri suvremenih socijalnih reformi.
Novi socijalni rizici kao izazov reformama socijalnih politika.
Problemi izgradnje održivog sustava socijalne države u Hrvatskoj (mirovine, zdravstvo, zapošljavanje, socijalna skrb, obiteljska politika, stanovanje, civilno društvo).
Perspektive razvoja socijalne države u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi