OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europska socijalna politika
Europska socijalna politika
Studij: Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 36679
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Izvođači: dr. sc. Tihomir Žiljak , doc. art. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 03. 02. 2020.
 • 17. 02. 2020.
 • 22. 04. 2020.
 • 08. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 10. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europska socijalna politika Socijalni rad - 5. semestar
5.0 36679
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

zimski semestar ponedjeljkom u 9:00 sati

ljetni semestar četvrkom u 10:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 5f
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Tihomir Žiljak , doc. art. (Predavanja)
Literatura
John MacCormick; Razumijeti Europsku uniju; Mate (2011), str. poglavlja 1, 2, 4, 5, 6 I 9
P. Stubbs, S. Zrinščak, S.; Europeizacija i socijalna politika: između retorike i stvarnosti,; V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković (ur): Hrvatska u EU: kako dalje Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2012), str. 265-294
S. Zrinščak; Socijalna država u 21. stoljeću - privid ili stvarnost?; Pravni fakultet u Zagrebu (2006), str. 1- 91, 183-218
Dobrotić, I.; Predavanja 2018/2019; PF (2018), str. 1-100
Opis predmeta
Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na europskoj razini, uključivši recentne društvene procese i reforme te utjecaj tog razvoja na Hrvatsku. Upoznaju se s poviješću i institucionalnim okvirom europskih integracija te teorijskim konceptom europeizacije, s razvojem, obilježjima i sadržajem europskog socijalnog modela, uključivši idejnu pozadinu europskog socijalnog modela, europske smjernice te mehanizme djelovanja europskog socijalnog modela. Stječu znanja i vještine o izradi pojedinih programa socijalne politike i pisanju izvješća prema europskim smjernicama te se osposobljavaju za razumijevanje, analiziranje te procjenu pojedinih područja/programa socijalne politike.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara.
Ispit se polaže pismeno i usmeno, uz mogućnost polaganja putem kolokvija.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
22. 04. 2020.
08. 06. 2020.
29. 06. 2020.
10. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

 1. opisati i prepoznati obilježja socijalnih režima u europskim zemljama
 2. preispitati utjecaj različitih društvenih procesa na reforme socijalne države
 3. objasniti teorijski koncept europeizacije te razvoj, značenje, obilježja i mehanizme europskog socijalnog modela
 4. usporediti obilježja i učinke socijalnih režima u europskim zemljama te europskog socijalnog modela u različitim područjima socijalne politike
 5. razlikovati različite socijalne režime te oblike i mehanizme europeizacije
 6. primijeniti koncept europeizacije u analizi reformi socijalne države
 7. procijeniti utjecaj europskog socijalnog modela i europeizacije na nacionalne socijalne politike
 8. analizirati i interpretirati reforme na različitim područjima socijalne politike
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će steći:

 1. sposobnost samostalnog rada
 2. sposobnost primjene znanja u praksi
 3. sposobnost kritičkog promišljanja i sudjelovanja u raspravi
 4. razumijevanje stranih kultura i zemalja
 5. svijest o utjecaju europskih integracija na širi društveni kontekst
 6. uvažavanje različitosti i multikulturalnosti
 7. obvezatnosti profesionalnoj etici, odgovornosti i normama
 8. sposobnost analize i kritičkog korištenja literature
 9. vještina upravljanja informacijama (sposobnost prikupljanja informacija iz različitih izvora te baza podataka, s naglaskom na vještinama naprednog istraživanja postojećih baza podataka potrebnih za izradu analiza na području socijalne politike)
 10. sposobnost samostalnog prezentiranja sadržaja široj publici
 11. etička predanost
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Završna ocjena na kolegiju:

Pismeni dio ispita:

Model A: odnosi se na studente koji pohađaju predavanja i seminarsku nastavu te kolokviraju tijekom semestra.

Prisustvovanje na predavanjima 5 (Ishodi učenja: 1-8)

Kolokvij 1 + Kolokvij 2 65 (Ishodi učenja: 1-7)

Prisustvovanje na seminarima 5 (Ishodi učenja: 2, 4-8)

Izrada i prezentacija seminarskog rada 15 (Ishodi učenja: 2, 4-8)

Sudjelovanje u grupnim raspravama na seminaru 10 (Ishodi učenja: 2, 4-8)

Sveukupno 100

 

Model B: odnosi se na studente koji pohađaju samo predavanja i kolokviraju tijekom semestra.

Prisustvovanje na predavanjima 5 (Ishodi učenja: 1-8)

Kolokvij 1 + Kolokvij 2  65 (Ishodi učenja: 1-7)

Sveukupno 70

 

* Postoji mogućnost pismenog ispita na redovitim ispitnim rokovima za studente koji ne izađu na kolokvij, a koji nosi sveukupno 65 bodova.

** Usmeni ispit kojim studenti mogu poboljšati ocjenu iz pisanog dijela ispita.

*** Za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti minimalno 33 boda na kolokvijima/ispitu