OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 62026
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
doc. dr. sc. Marko Buljevac
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom Socijalni rad - 8. semestar
2.0 62026
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
doc. dr. sc. Marko Buljevac

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
Nema;
Opis predmeta
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom izvodi se u trajanju od 30 sati: u ustanovi ili udruzi student provodi 25 sati, na Fakultetu u grupnoj diskusiji 2 sata, dok u izradi izvješća terenske prakse (sastoji se od eseja, dnevnika, kritičkog osvrta i socijalne anamneze korisnika) 3 sata. Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom ima cilj iskustvenog upoznavanja studenta sa osobama s različitim vrstama invaliditeta, strukturom i djelovanjem sustava socijalne skrbi i civilnog društva za osobe s invaliditetom, načinima njihova osnaživanja i rehabilitacije te ulogom socijalnog radnika u tim procesima. Terenska praksa se organizira u 20-ak ustanova i udruga koje rade s osobama s invaliditetom. Radi što boljeg obuhvaćanja problematike ovog područja i širine znanja koja će studentima biti ponuđena, uključene su ustanove odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rehabilitacije te savezi i udruge osoba s invaliditetom. Student će svaki tjedan provesti dva sata na terenskoj praksi. U unaprijed određenim terminima studenti će imati susret s nastavnikom na Fakultetu, gdje će podijeljeni u nekoliko skupina međusobno dijeliti iskustva s terenske prakse i upoznavati socijalni rad kao primijenjenu znanstvenu disciplinu orijentiranu sagledavanju socijalnih procesa i razvijanju vještina potrebnih za djelotvorno provođenje socijalnih intervencija s osobama s invaliditetom.

Obveze studenata: napisati izvješće terenske prakse koje se sastoji od eseja, dnevnika prakse, kritičkog osvrta (analize dobiti i poteškoća) te socijalne anamneze korisnika.
Ispitni rokovi