OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u psihologiju - seminar
Uvod u psihologiju - seminar
Studij:
Šifra: 31832
ECTS: 5.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Uvod u psihologiju - seminar 5.0 31832
Literatura
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su (1.) produbljivanje i proširivanje znanja iz područja opće i razvojne psihologije stečenog u okviru predmeta "Uvod u psihologiju" , (2.) samostalan rad na odabranoj temi unutar tematskog okvira kolegija "Uvod u psihologiju" uz stručno vodstvo nastavnika i (3.) rad na prezentacijskim vještinama i vještini rasprave u grupi.

Tematske cjeline:
Suvremena psihologija: znanstvena i primijenjena psihologija. Biološke osnove ponašanja. Osjeti i percepcija. Učenje i pamćenje. Emocije i motivacija. Razvojna psihologija. Biološki i tjelesni razvoj. Razvoj percepcije, spoznaje i jezika. Emocionalni i socijalni razvoj. Odstupanja od tipičnog razvoja. Psihologija ličnosti. Psihički poremećaji i psihoterapija.
Ispitni rokovi