Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
14. 2. 2018. u 11:33

Prof. dr. sc. Zdenko Babić

Dr. sc. Danijel Baturina

Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Doc. dr. sc.  Marko Buljevac

Doc. dr. sc. Ivana Dobrotić

Prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Prof. dr. sc. Maja Laklija

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Doc. dr. sc. Marijana Majdak

Doc. dr. sc. Marina Milić Babić

Prof. dr. sc. Lana Mužinić (kao komentor uz obavezno mentorstvo djelatnika našeg fakulteta)

Doc. dr. sc. Jelena Ogresta

Doc. dr. sc. Ana Opačić

Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Prof. dr. sc. Ivan Rimac

Prof. dr. sc. Silvia Rusac

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz

Nika Sušac, dipl.psih.

Prof. dr. sc. Ana Štambuk

Prof. dr. sc. Zoran Šućur

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Prof. dr. sc. Nino Žganec

 

 

Studenti imaju pravo izabrati mentora između obaveznih i onih izbornih kolegija koje su upisali na diplomskom studiju socijalnog rada.

 

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana