Svečana promocija - 19. listopada 2021.

U utorak, 19. listopada 2021. godine, održane su svečane promocije studenata Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ukupno je promovirano 114 studenta, od toga 38 stručnih prvostupnica/prvostupnika (baccalaurea/baccalaureus) javne uprave  te 76 stručnih specijalistica/specijalista javne uprave. Promocije su održane u koncertnoj dvorani “Blagoje Bersa” Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su promovirani u tri grupe, s početkom u 08:30, 10:30 i 12:30 sati. Promociju prve grupe stručnih prvostupnica/prvostupnika (baccalaurea/baccalaureus) javne uprave otvorio je i vodio predstojnik studijskog centra za javnu upravu i javne financije izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, a preostale dvije grupe stručnih specijalista/specijalistica javne uprave otvorio je i vodio Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić koji je u svečanom obraćanju naglasio važnost moralnog pristupanja obavljanju svih poslova s kojima se promovirani student mogu suočiti, držanja etičkih načela u radu, cjeloživotnog obrazovanja, daljnje suradnje s Fakultetom koji je uvijek otvoren svojim alumnijima te poželio puno uspjeha, kreativnosti i zabave u profesionalnom životu.