Repozitorij
Obavijesti
Prijava tema završnih radova u...
Stručni studiji završavaju polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza te izradom i obranom završnog rada.
Prije obrane završnog rada
Studenti trebaju; a) provjeriti ocjene u studomatu b) vratiti sve posuđene knjige iz Biblioteke c) mailom javiti studentskoj referadi, bilo student bilo mentor/ica, da se sprema obrana rada. Nakon toga studentska referada mentoru/ici dostavlja sve potrebno za obranu a studentu info što je sve i kako i potrebno dostaviti za referadu.  
Nakon obrane završnog rada
Student/ica nakon obrane završnog rada u studentsku referadu putem maila dostavlja;  a) cjelokupni završni rad u pdf formatu b) cjelokupni završni rad u word formatu c) poseban word dokument sa slijedećim podacima o radu: