Ružica je izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za ekonomske znanosti. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Executive Certificate iz ekonomskog razvoja stekla je na Harvard Kennedy School, a kao Chevening stipendistica završila je poslijediplomski studij Javne politike na King’s Collegeu (KCL) Sveučilišta u Londonu. Na Sveučilištu George Washington boravila je u okviru Junior Faculty Development Programa pod pokroviteljstvom State Departmenta. Sudjelovala je na nizu seminara, radionica i konferencija u SAD-u i Europi uključujući programe Harvard Kennedy School  ‘Leading Economic Growth’, ‘Leading Smart Policy Design: A Multisectoral Approach to Economic Decisions’ i ‘Public Narrative: Leadership, Storytelling, and Action’, Ljetnu školu Politička ekonomija javnih politika na London School of Economics and Political Science (LSE), usavršavanje za mlade menadžere iz Jugoistočne Europe u Njemačkoj u organizaciji CDG-a/InWent-a te studijske i predavačke boravke na University College London (UCL), UC Berkeley i Higher School of Economics u Moskvi.

Prije dolaska u akademsku zajednicu radila je u privatnom sektoru i bila savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost. Njeno obrazovanje i poslovno iskustvo inspiriralo ju je na istraživanja institucionalnih promjena u (post)tranzicijskim zemljama Istočne Europe. Autorica je ili koautorica više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Njeni trenutni istraživački interesi uključuju institucionalnu interakciju u postsocijalističkom poslovnom okruženju (s naglaskom na provedbu reformi i ‘ekonomiju pogodovanja’), migrantsko poduzetništvo i recentne migracijske trendove u Istočnoj Europi.

Ružica je suvoditeljica dva projekta pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u: ‘Women in the Lead’ (provodi Akademija za politički razvoj) i ‘Promoting Entrepreneurial Life Cycle Principles among Law Practitioners – Lessons Learned from the US Practice’ (provodi CEPOR).  Osim toga provodi višegodišnji istraživački projekt ‘IInstitucionalna potpora migrantskim poduzetnicima i digitalnim nomadima u Hrvatskoj: socioekonomski i pravni aspekti’ (financiran potporom UNIZG-a).  Članica je nekoliko strukovnih i alumni udruženja: Beta Gamma Sigma Honour Society, European Economic Association (EEA) – WinE Ambassador, European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE), World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR), Chevening Alumni Croatia, Akademija za politički razvoj i Croatian/Western Balkans Evaluation Network. Ružica je CERGE EI Foundation Fellow, članica istraživačkog tima CEPOR-a te ima status prijatelja UCL-ovog Centra FRINGE.

Ružičina bibliografija dostupna je na https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30936

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Ruzica_Simic_Banovic 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/ruzicasimic/