Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta HPPUEK održanog 28. kolovoza 2019. te raspored usmenog dijela ispita dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti