OBAVIJESTI:
Europsko obiteljsko pravo

Europsko obiteljsko pravo, ak. god. 2018/2019

 

Tema

Uvodni sastanak

Djelovanje međunarodnih organizacija u području obiteljskog prava

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelja temeljnih prava Europske unije

Utjecaj nadnacionalnih pravnih kretanja na hrvatsko obiteljsko pravo

Kodifikacijske inicijative i europsko obiteljsko pravo

Model obiteljskog zakonika

Prednosti i nedostaci harmonizacije i unifikacije europskog obiteljskog prava, mogućnosti daljnjeg razvoja

Međunarodnoprivatnopravni aspekti: Haška konvencija o građanskopravnim aspektima otmice djece i Uredba Brisel II bis

Procjena daljnjeg razvoja interesa EU za pitanja ljudskih prava i obiteljsko pravo

Analiza odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava: sklapanje braka (V. K. protiv Hrvatske, Schalk i Kopf protiv Austrije, Vallianatos i dr. protiv Grčke)

Analiza odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava: podrijetlo djeteta (Mikulić protiv Hrvatske, Krušković protiv Hrvatske)

Analiza odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava: roditeljska skrb, lišenje poslovne sposobnosti (Gluhaković protiv Hrvatske)

Analiza odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava: roditeljska skrb, lišenje poslovne sposobnosti (X i Y protiv Hrvatske)

Europsko obiteljsko pravo: utopija ili stvarnost?, potpisi

 

 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan