Skupom održanim 1. i 2. veljače 2024. obilježen je završetak projekta ureda UNICEF-a u Hrvatskoj u kojem je od lipnja 2023. do veljače 2024. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao kao provedbeni partner “Jačanje nacionalnih kapaciteta za poboljšanju zaštitu djece bez pratnje i raseljene djece iz Ukrajine”. Fakultetski istraživački tim činili su prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac i prof. dr. sc. Irena Majstorović s Katedre za obiteljsko pravo te izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelku sa Studijskog centra socijalnog rada kao koordinatorice, kao i izv. prof. dr. Ivan Šimović, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić i izv. prof. dr. sc.  Barbara Preložnjak s Katedre za obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak s Katedre za upravnu znanost te doc. dr. sc. Tena Hoško s Katedre za međunarodno privatno pravo.

U ime dekana prof. dr. sc. Ivana Koprića, skup je pozdravila prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zahvalivši uredu UNICEF-a u Hrvatskoj na povjerenju, kao i fakultetskom istraživačkom timu na angažmanu na ovoj značajnoj temi.

Foto: UNICEF