Od 30. siječnja do 3. veljače 2024. osam studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovalo je u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom program pod nazivom »Genocide and Mass atrocities under International Law“. Koordinator programa bio je profesor Felipe Gomez Isa s partnerskog Pravnog fakulteta Sveučilišta Deusto iz Španjolske, a domaćin programa bilo je Jagellonian Sveučilište u Krakowu. Kao partnerska institucija sudjelovao je još i Pravni fakultet Sveučilišta Loyola iz Španjolske. Uz predavanja studenti su imali socijalno-kulturni program te posjetu memorijalnom centru Auschwitz-Birkenau.

S našeg fakulteta sudjelovale su studentice Bojana Dimovski, Lucija Herceg, Ana Sever, Mihaela Slunjski, Petra Schmidt, Patricija Perić, Ema Vučetić i Julija Rebernak, a vodila ih je prof. dr. sc. Maja Munivrana s Katedre za kazneno pravo kao jedna od nastavnica u programu.

Fakultet snažno podržava i potiče sudjelovanje u BIP programima.