Jelena Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju i projekte Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+“Quality and inclusion in the new Blended  Intensive Programmes for Higher education institutions koji se održao u Rumunjskoj, u gradu Temišvaru od 23. do 26. listopada 2023. godine u organizaciji rumunjske nacionalne agencije. TCA seminari su međunarodni seminari (transnnational cooperation activities) koji uključuju sudionike iz cijele Europe koje biraju državne EU agencije na temelju kvalitete projektnog prijedloga. Seminar je bio namijenjen osoblju visokoškolskih institucija koji se bave internacionalizacijom, a sudjelovalo je oko 50 sudionika iz Rumunjske, Srbije i Hrvatske, od čega je iz Hrvatske sudjelovalo 15 sudionika.

Cilj seminara je bio informirati sudionike o načinima planiranja i organiziranja BIP programa i pomoći im da pronađu inspiraciju u postignutim rezultatima i dobrim praksama drugih visokih učilišta.

Ujedno, seminar potiče stvaranje novih partnerstava i suradnju između visokih učilišta triju zemalja, ali doprinosi i umrežavanju kolega s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Osim službenog dijela programa, sudionici su imali organiziran popratni kulturni program i razgledavanje grada koji  ujedno nosi titulu Europske prijestolnice  kulture 2023.

Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakultat u zadnjih godinu dana prijavio je 3 uspješne projektne BIP prijave, od čega su dvije već realizirane, a treća prijava je u obradi.

U lipnju i srpnju 2023. sedmero studenata pravnog studija sudjelovalo je u Poljskoj na BIP programu “Developing Cyber resilience skills” kojim je koordinirala prof. dr. sc. Nina Gumzej s Katedre za pravo informacijskih tehnologija, a u rujnu 2023. šestero studentica sa studija socijalnog rada sudjelovalo je u Sloveniji u Ljubljani na BIP programu “Supervision as a tool against compassion fatigue in social work” zajedno s prof. dr. sc.  Kristinom Urbanc i izv.prof.dr.sc. Markom Buljevcem.

Vjerujemo da će uskoro još studenata dobiti priliku i sudjelovati u siječnju u BIP programu pod nazivom “Genocide and Mass Atrocities under International Law” u Krakovu u Poljskoj,a kojim će koordinirati prof. dr. sc. Maja Munivrana.

Najveća prednost BIP programa je što omogućuje sudjelovanje u mobilnosti većem broju studenata kojima često ne odgovaraju dulji oblici mobilnosti, a ujedno direktno potiče tzv. internacionalizaciju kod kuće, na matičnom fakultetu.

Obzirom da je i dalje otvoren Natječaj za BIP programe Jelena Tadić Cegnar poziva i ostalo nastavno osoblje zainteresirano za sudjelovanje u BIP programu da se obrate za više informacija Uredu na adresu: imo@pravo.hr