Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je od 23. do 27. siječnja 2023. bio domaćin PEPP-a (Programme in European Private Law for Postgraduates – http://www.pepp-home.eu/) u sklopu kojeg su doktorandi iz 8 zemalja sa prestižnih sveučilišta kao što su sveučilišta u Münsteru, Leuvenu, Valenciji, Cambridgeu, Bonnu, Katowicama, Mariboru, Genovi, Zagrebu te Pravnog studija Bucerius i Max Planck Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu pohađali predavanja iz privatnog prava u organizaciji katedre za Građansko pravo. Osim toga, doktorandi su imali i bogati socijalni program u sklopu kojeg su razgledali Zagreb i Muzej Grada Zagreba, posjetili Hrvatsku narodnu banku te su čak imali priliku i zaplesati salsu! Program se nastavlja u ožujku na Sveučilištu u Leuvenu, a zaključenje programa bit će u lipnju na Sveučilištu u Genovi.