Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost donio je Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.

Nagradu za životno djelo u području društvenih znanosti dobio je prof. dr. sc. Nikola Gavella, professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti te godišnja nagrada za znanstvene novake.

Profesori, zaposlenici, Uprava i Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu čestitaju prof. emeritusu dr. sc. Nikoli Gavelli na dobivenoj Nagradi za životno djelo.