Početkom upisa u novu akademsku godinu 2022./23., u suradnji  Upravom Fakulteta, započeo je s radom Studentski informacijski centar Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Studenti koji rade u Centru pomažu svojim kolegicama i kolegama u provedbi upisa odgovarajući na nedoumice, dajući savjete i općenito pružajući kolegijalnu potporu studentima pri upisima u akademsku godinu 2022./23.

Javljaju se na telefonski broj 01 48 90 252 radnim danima od 11 do 13 te od 14 do 16 sati i odgovaraju na poruke upućene elektroničkom poštom na adrese:
– za pravni studij: upisi-pravo@pravo.hr
– za Studijski centar socijalnog rada: upisi-scsr@pravo.hr
– za Studijski centar za javnu upravu i javne financije: upisi-scjujf@pravo.hr.

U poruci poslanoj sa službene studentske e-mail adrese potrebno je navesti JMBAG i broj telefona, radi brže komunikacije.

Uprava Fakulteta svim studentima želi puno uspjeha na ispitima i što jednostavniji upis u akademsku godinu 2022./23.