Prvi dio projekta Europsko sveučilište gradova u postindustrijskoj tranziciji (UNIC1) uspješno je završio 30. rujna 2023. Riječ je o projektu koji je usmjeren na stvaranje novog europskog sveučilišta koje će omogućiti veću mobilnost i uključenost studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije o rješavanju problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva,.

Provedba trogodišnjeg projekta institucionalnog povezivanja deset sveučilišta iz cijele Europe započela je 1. listopada 2020., voditelj za Sveučilište u Zagrebu bio je prof. dr. sc. Ivan Koprić, a zamjenica izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, oboje sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Kroz tri godine trajanja projekta, uz veliki broj aktivnosti sudionika sa svih osam sveučilišta, ostvarili smo i podnijeli stotinjak dokumenata, platformi i drugih rezultata, a rad koji su uložili i sveučilišta i drugi uključeni partneri zaista je nemjerljiv“, istaknuo je prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta i voditelj UNIC projekta Sveučilišta u Zagrebu te istaknuo iznimno kvalitetnu inovaciju kroz gradske laboratorije pod nazivima Otporan Zagreb, Zeleni Zagreb, Uključivi Zagreb, sa 868 sudionika, zatim ostvarenu značajnu mobilnost studenata i nastavnika, virtualni kampus, akademiju izrazite raznolikosti, te dva nova združena studijska programa u kojima sudjeluju sva UNIC sveučilišta, uključujući više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Također, organizirana je i škola izrazite raznolikosti na kojoj je sudjelovalo 84 sudionika, izdano je sedam brojeva internog biltena, s partnerima je organiziran simpozij o izbjeglicama, s više od 200 sudionika iz cijele Europe. Izrađen je i UNIC mrežni jezični modul za hrvatski jezik, namijenjen samostalnom učenju, koji je korišten 118 puta, što je drugo najbrojnije mjesto između svih jezičnih modula izrađenih na UNIC-u. Organizirana je i utrka studenata, alumna i zaposlenika UNIC saveza sa Sveučilišta u Zagrebu sa 135 sudionika, a tijekom dvije akademske godine, više od 400 studenata prve godine studija povezano je s njihovim starijim kolegama, studentima mentorima.

Tijekom 2022. UNIC je u članstvo odlučio primiti još dva sveučilišta, Sveučilište Malmö iz Švedske i Sveučilište Łódź iz Poljske, a godinu dana nakon početka UNIC1 projekta, 1. rujna 2021., s provedbom je krenuo i UNIC4ER, komplementarni istraživačko-inovacijski projekt usmjeren na jačanje angažiranih istraživanja, kojeg je vodio izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, također s Pravnog fakulteta.

Na temelju iznimno pozitivne evaluacije rezultata i kvalitete prijedloga za nastavak projekta, koji je pripremljen za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2027., Europska je komisija odobrila financiranje UNIC-a tijekom novog četverogodišnjeg razdoblja. U te četiri godine aktivnosti će se dodatno proširiti i intenzivirati, za što su odobrena značajno povećana europska sredstva. Također, zbog toga je odlučeno da se upravljanje i koordinacija projekta presele s Pravnog fakulteta na Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Odobreni projekt UNIC2 vodit će prorektor prof. dr. sc. Jurica Pavičić, a stručno vođenje nastavlja izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak.

Dosadašnji sudionici, SRCE i Pravni fakultet i dalje će imati važne uloge u realizaciji planiranih aktivnosti. Tako će Pravni fakultet su-koordinirati tematsku liniju „Pravosuđe, sigurnost i institucije“, zajedno sa Sveučilištem Łódź, a suvoditelj će biti izv. prof. dr. sc. Zoran Burić. Doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić bit će suvoditeljica dijela radnog paketa br. 4 usmjerenog na razvoj Zajednice za izrazitu raznolikost za cijeli UNIC savez. U provedbi će i dalje, kroz razne druge aktivnosti i linije, sudjelovati čitav niz studenata i profesora svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao i zaposlenika Rektorata i pojedinih fakulteta i akademija.

Iako je već u prvoj fazi osiguralo dodatnu europsku pa i svjetsku prepoznatljivost Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica, Europsko sveučilište gradova u postindustrijskoj tranziciji će tu kvalitetu dodatno temeljito produbiti u naredne četiri godine, nakon čega će nastaviti djelovati kao trajna mreža čvrsto povezanih deset partnerskih sveučilišta. Time će, kako je i zamišljeno u projektiranju europskih sveučilišta, postati jedan od šezdeset ključnih aktera europskog obrazovnog, istraživačkog i inovacijskog prostora“, naglasio je Koprić.