U okviru serije predavanja Pravo, društvo i demokratsko javno upravljanje Pravnog fakulteta u Zagrebu dana 22. ožujka 2023. godine gostujuće predavanje pod naslovom 75 godina UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima: mandat i praksa UN-ove Posebne izvjestiteljice protiv nasilja nad ženama (2015. – 2021.) održala je dr. sc. Dubravka Šimonović.

Dr. sc. Dubravka Šimonović, predsjednica je Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, bivša UN-ova Posebna izvjestiteljica protiv nasilja nad ženama te bivša ekspertica CEDAW-a (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Posebnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda o nasilju nad ženama imenovana je 1. kolovoza 2015. godine.

Opća deklaracija o ljudskim pravima prvi je sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava koji je proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine. Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine, donijela Odluku o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima u Narodnim novinama, čime je ona postala obvezujući dokument u Republici Hrvatskoj.

Predavanju dr. sc. Dubravke Šimonović prisustvovao je veći broj studenata, nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta. Prezentacija s predavanja dostupna je ovdje.