U sklopu aktivnosti regionalnog projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and Gender Mainstreaming – UNIGEM” 30. lipnja 2022. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu održana je radionica za nastavno i administrativno osoblje te za studentice i studente Pravnog fakulteta u Zagrebu na kojoj smo raspravili modalitete unaprijeđenija rodne ravnopravnosti i suzbijanja rodno uvjetovane diskriminacije na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Uvodno se sudionicama i sudionicima obratio prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan pravnog fakulteta u Zagrebu, te izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, UNIGEM koordinatorica koja je predstavila ciljeve ovoga regionalnog projekta koji okuplja osamnaest sveučilišta i fakulteta s iz četiri države kao i regionalne i međunarodne znanstvenice i znanstvenike koji se bave tematikom rodne ravnopravnosti u području visokog obrazovanja.

Usvajanje i provedba Planova rodne ravnopravnosti osnovni je cilj projekta UNIGEM, kojeg financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Stoga je zamjenica britanskog veleposlanika u Hrvatskoj Helen Walker-Flemming sa sudionicama i sudionicima radionice podijelila iskustva britanske politike rodne ravnopravnosti i uključivosti.

CIljeve, mjere te način provođenja Plana rodne ravnopravnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavila je izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, predsjednica Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova Pravnog fakulteta.

Od kolegica sa Sveučilišta u Rijeci, koje je projektni partner na UNIGEM projektu, saznali smo kako je do sada tekao proces usvajanja Plana za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci te praktične primjere uvođenja rodne dimenzije u institucijska pravila, procedure i prakse na tom Sveučilištu. Nedavno dodijeljena nagrada Fierce Women SPEAR timu s riječkog Sveučilišta za značajan doprinos rodnoj ravnopravnosti, pravednosti i socijalnoj pravdi u Hrvatskoj potvrda je da se nastojanja osnaženja žena u akademskom okružju vrednuju i doživljavaju bitnima u širem društvu.