Međunarodna studentska konferencija „Trenutno stanje i predstojeći izazovi teorije i filozofije prava, 2023.“ održana je 5. svibnja 2023. godine u hibridnom obliku na Pravnom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države (HUPSF), uz podršku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Cilj je konferencije bio okupiti mlade istraživače iz područja teorije i filozofije prava te doktrinarnih i empirijskih pristupa pravu sa izrazitijim filozofijskim i pojmovno-analitičkim sadržajem.

Nakon uvodnog obraćanja prof. dr. sc. Elizabete Ivičević Karas, prodekanice Pravnog fakulteta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Luke Burazina, predsjednika HUPSF-a, uslijedila su izlaganja 15 izlagača, 5 master studenata i 10 doktorskih studenata, sa sveučilišta iz Češke, Francuske, Hrvatske, Italije, Poljske, Portugala i Slovenije.

Kroz 4 konferencijska panela, obrađene su teme poput vladavine prava, ljudskih prava, pravnog rasuđivanja i metodologije, kodifikacije, slobode izražavanja te e-demokracije.

Članovi organizacijskog odbora bili su asistent dr. sc. Marin Keršić (Pravni fakultet u Splitu), asistent dr. sc. Tomislav Nedić (Pravni fakultet u Osijeku) te asistent Svan Relac (Pravni fakultet u Zagrebu).