Dana 13. veljače 2023. godine u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Frankopanska 5a održan je Kolegij dekana pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Na Kolegiju su sudjelovali prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu te domaćin prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim njih Kolegiju su prisustvovali prodekanice i prodekani te predstojnici studijskih centara u statusu prodekana s četiriju fakulteta, i to izv. prof. dr. sc. Dunja Duić s Pravnog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Dario Đerđa, prof. dr. sc. Ivana Kunda, izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i izv. prof. dr. sc. Sandra Winkler s Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Petar Bačić i izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić s Pravnog fakulteta u Splitu te prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, prof. dr. sc. Mirela Krešić i prof. dr. sc. Frane Staničić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prisustvovali su i tajnici fakulteta Dražen Cuculić s Pravnog fakulteta u Rijeci i Petar Ceronja s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Kolegij je raspravljao o zajedničkim aktivnostima koje proizlaze iz Okvirnog sporazuma Vlade i pravnih fakulteta te Akademije pravnih znanosti Hrvatske u 2023. godini, o izazovima razvoja sustava visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj, o promjenama zakonskog okvira visokog obrazovanja i znanosti, financiranju djelatnosti u svjetlu novog Zakona, te o suradnji u okviru Akademije pravnih znanosti u Hrvatskoj. Razmijenili su iskustva reakreditacije pravnih fakulteta. U sklopu pripreme plana rada u 2023. godini dekani su poduprli predlaganje Zajedničkoj radnoj skupini za provedbu Okvirnog sporazuma s Vladom sklapanje sporazuma o izgradnji Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao središnje hrvatske nacionalne baštinske pravne knjižnice.
Sljedeći Kolegij dekana pravnih fakulteta održat će se u Splitu na poziv dekana izv. prof. dr. sc. Ratka Brnabića.