Natječaj se raspisuje za dodjelu Dekanove nagrade u sljedećim kategorijama:

· timski ili pojedinačni uspjeh u simuliranom suđenju (moot court),
· izlaganje autorskog ili suautorskog rada na međunarodnom skupu,
· društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici i
· timski ili pojedinačni natjecateljski uspjeh

 

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade