Kako će izgledati Europsko sveučilište post-industrijskih gradova (UNIC) u sljedećih šest godina? Koja je njegova misija i vizija? O ovim i brojnim drugim pitanja raspravljali su predstavnici deset sveučilišta uključenih u savez Europskih sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC). U delegaciji Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su predstavnici s Pravnog, Ekonomskog, Medicinskog i Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, rektorata, studenata te predstavnica Grada Zagreba.

Organizatori s Erasmus sveučilišta u Rotterdamu pripremili su niz panela, okruglih stolova i radionica s ciljem povezivanja partnerskih sveučilišta i pripreme novih aktivnosti i planiranih rezultata sljedećem šestogodišnjem periodu. Kreativnost, uključivost i povezanost nastavnika, studenata i istraživača međusobno i s lokalnom zajednicom i dalje ostaju glavni prioriteti UNIC-a. Konferencija je ujedno bila i prilika za analizu ostvarenih rezultata u prve dvije godine provedbe UNIC-a.