Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić primio je u svom uredu Leu Blažević, Grgura Plaveca, Alix Uzelac Vedriš i Karla Žalca, studentice i studente koji su osvojili treće mjesto na prestižnom Central and Eastern European Moot Competition. Natjecanje je održano u Dubrovniku, a sudjelovalo je osamnaest timova pravnih fakulteta iz zemalja Srednje i Istočne Europe. Sastanku s dekanom prisustvovali su i mentori, dr. sc. Davor Petrić i Ana Kršinić.

Zaposlenici, Uprava i Dekan Pravnoga fakulteta u Zagrebu čestitaju studenticama i studentima, kao i njihovim mentorima, na ovom iznimnom rezultatu, koji pridonosi jačanju međunarodnog ugleda Fakulteta.