prof. dr. sc. Nino Žganec
prof. dr. sc.
Nino Žganec

- 2014 reizbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

-2009 izbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

2005-2009 Docent na Pravnom fakultetu, Studijskom centru socijalnog rada

2004-2005 Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

2000-2004 Pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne skrbi

2000. Izbor u zvanje docenta na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1999. Doktorat na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

1995. Izbor u zvanje asistenta na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1994. Magisterij na Fakultetu za defektologiju, Sveučilište u Zagrebu

1991-1995 Mlađi istraživač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada

1986 – 1990 Pravni fakultet Zagreb, Studijski centar socijalnog rada

1981 – 1985 Gimnazija Varaždin

 

Dodatno obrazovanje:

1995 –1999 Obrazovanje iz sistemske obiteljske terapije, Institut za obiteljsku terapiju Graz, Austrija, stekao naslov psihoterapeuta, Europski certifikat iz psihoterapije

 

Karijera i područja stručnosti:

Godine 1991. počinje raditi kao mlađi istraživač na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od početka svojeg rada specijalizira se za područje organiziranja i razvoja lokalne zajednice. U okviru bavljenja ovim područjem sudjelovao je u radu više znanstveno-istraživačkih projekata u području socijalnog rada i socijalne politike. Tijekom 90ih godina aktivno je uključen u različite stručne projekte usmjerene pomoći djeci stradaloj u ratu kao i u istraživanja vezana uz psihosocijalne posljedice rata na djecu. Aktivno je uključen u suradnju s većim brojem domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su provodile projekte psihosocijalne pomoći stradalnicima rata u Republici Hrvatskoj. Aktivno surađuje sa sveučilištem HAN iz Nijmegen-a Nizozemska u realizaciji međunarodnog projekta “Community Development Work in Croatia, education for students and professionals in social work” te s Anglia Ruskin University iz Cambridge-a u realizaciji projekta „Preparing for deinstitutionalization in Croatia“. Od 1991. godine kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Pored temeljnog područja Socijalnog rada u zajednici koncipirao je i uveo u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu kolegije Etika socijalnog rada, Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi, Međunarodni socijalni rad te Socijalni rad i ljudska prava. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predaje i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predmet Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem vida te na Odjelu za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predmet Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu. Pod njegovim je vodstvom do sada diplomiralo više desetaka studenata, a bio je mentor i u postupku izrade magistarskih i doktorskih radova. Tijekom svojeg znanstveno-nastavnog rada kao nositelj ili kao gostujući predavač sudjeluje u izvođenju kolegija na poslijediplomskim i doktorskim studijima Pravnog fakluteta, Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu te Europskog komparativnog poslijediplomskog studija iz socijalnih znanosti koji se odvija u organizaciji Zuyd University Maastricht i London Metropolitan University. Osnivač je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Socijalni rad i razvoj zajednice“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Osnivač je i jedan od voditelja ljetne škole „Socijalni rad i razvoj zajednice“ koja se odvija u suorganizaciji Studijskog centra socijalnog rada i Centra za civilne inicijative iz Zagreba.

Praktična iskustva i istraživački nalazi bili su sastavni dio njegovog magistarskog rada pod naslovom "Djeca žrtve rata. Akcijski pristup u realizaciji projekta psihosocijalne pomoći djeci žrtvama rata". Doktorskom disertacijom pod naslovom "Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži" dao je značajan doprinos razvoju teorije i metodologije organiziranja i razvoja lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije i metodologije socijalnog rada.

Sudjelovao je na više od 70 različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova

na kojima je održao veći broj priopćenja i u svojstvu pozvanog plenarnog predavača. Na kraćim studijskim boravcima bio je u većini europskih zemalja te u SAD i Kanadi.   

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih organizacija.

Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. Otac je dvoje djece.

Kao vanjski suradnik sudjeluje u projektima edukacije pomagača za potrebe različitih nevladinih organizacija. Osnivač je i predsjednik nevladine organizacije Sociativa Nova koja se bavi razvojem kvalitete socijalnih usluga. Član je upravnog vijeća Udruge za promicanje inkluzije u Zagrebu, a predsjednik je upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb. Jedan je od direktora tečaja u okviru programa socijalnog rada na Interunivezitetskom centru u Dubrovniku.

Od početka svoje profesionalne karijere sudjeluje u radu brojnih domaćih i međunarodnih komisija i stručnih povjerenstava uglavnom vezanih zu područje socijalnog rada, socijalne skrbi i socijalne politike.

Tijekom obnašanja dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi te državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u okviru svoje nadležnosti dao je značajan doprinos koncipiranju reforme sustava socijalne skrbi. U okviru svojeg djelokruga neposredno je bio odgovoran za izradu i provođenje domaćeg zakonodavstva te za provođenje najvažnijih međunarodnih propisa koji reguliraju široko područje ljudska prava, a koje je prihvatila Republika Hrvatska. Razvio je široku mrežu kontakata s predstavnicima različitih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija te visokoškolskih institucija. Od 2011. godine član je Izvršnog odbora European Association of Schools of Social Work.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Neke odrednice razvoja zajednice i promocije zdravlja obitelji, djece i mladih

Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin

Ljudska prava iz perspektive studenata i praktičara u Hrvatskoj

Žganec, Nino ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Meanings of Quality of Social Work Education in a changing Europe

Client First: Advocating Human Rights of the Clients - A Study from Croatia

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. kongres socialnega dela: humanizem in etika v socialnem delu

Ecological Hazards of Nuclear Waste Disposal: Tensions between Aspiration and Economic Prosperity and Community Sustainability: Lessons for social work in a small Croatian municipality

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Senzibilizacija lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Disintegration and possibilities for rebuilding of war-affected communities : The Vojnić Municipality case

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
International social work

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Revija za socijalnu politiku

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Radovi u postupku objavljivanja, 2011.
Revija za socijalnu politiku

Socijalni rad i ljudska prava/Zajednička prošlost – neizvjesna budućnost

Žganec, Nino
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Revitalizing radical social work in 21st century: practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Revitalizing radical social work in 21st century : practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe "Sustainable Social Development and Economic Challenges"

Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2009.

Socijalna skrb u Hrvatskoj – smjerovi razvoja i reformi

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Revija za socijalnu politiku

Socijalni rad u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima

Žganec, Nino ; Bićanić, Mirna
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ...

Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije

Žganec, Nino ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Revija za socijalnu politiku

Socijalna skrb u Hrvatskoj – smjerovi razvoja i reformi

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Revija za socijalnu politiku

Counties Selecting Public Health Priorities - A "Bottom-Up" Approach

Šogorić, Selma ; Vukušić-Rukavina, Tea ; Brborović, Ognjen ; Vlahušić, Andro ; Žganec, Nino ; Orešković, Stjepan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Collegium Antropologicum

Croatia: National Report on Social Services ; Good Practice in Social Service Delivery in South Eastern Europe

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2004.

Quality of life, life satisfaction and happiness in shift- and non-shiftworkers

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Prizmić Larsen, Zvjezdana ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Revista de Saude Publica

Perceived social support in relation to social networks in early adolescence

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
28th International Congress of Psychology

Obiteljska politika i socijalna skrb

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2003.

Pojmovno određenje zajednice

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2003.

Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Dijete i društvo

Do shifts make workers unhappy? The quality of llife, life satisfaction and happiness of shift- and non-shiftworkers

Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana ; Prizmić-Larsen, Zvjezdana ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XVI International Symposium on Night and Shiftwork: Equity and Working Time - a challenge to be achieved

Life circumstances prior to and during the placement of children in childrens homes and foster families

Sladović Franz, B. ; Kregar, K. ; Žganec, N. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Children and Residential Care - New Strategies for a New Millennium

Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Etika istraživanja s djecom

Social welfare in the Republic of Croatia ; on the road towards reform

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2002.

Sustav socijalne pomoći i socijalne skrbi

Puljiz, Vlado ; Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2002.

Workload and subjective age

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Žganec, Nino ; Brkljačić, Tihana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
The 4th Conference on Ageing and Work : Promotion of Work Ability and Employability

Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži

Žganec, Nino
Doktorske disertacije, 1999.

Etika pomažućih profesija - primjer socijalnog rada

Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 1999.
Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada

Neki aspekti transfera teorije organiziranja lokalne zajednice u praksu

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Društvena istraživanja

Ciljevi organiziranja lokalne zajednice u prevenciji poremećajau ponašanju

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Kriminologiijai socijalna integracija

The longterm consequences of war on children and their community in Croatia

Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1998.
14th International congress of the International association for child and adolescent psychiatry and allied professions

Kinder und Jugendliche als Opfer des krieges in der republik Kroatien - Kriegserfahrungen von Kindern und psychosoziale Hilfsprogramme

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Europaeischen Kongress fuer personzentrierte Psychotherapie und Beratung

The consequences of war in children s behaviour

Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
VI European congress on child abuse and neglect

Kinder und Jugendliche als Opfer des Krieges in der Republik Kroatien: Kriegserfahrung von Kindern und psychosoziale Hilfsprogramme

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Competition and Solidarity

Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?

Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 1996.
Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ...

Available social support and children war experience

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1994.
6th World Family therapy Conference