prof. dr. sc. Nino Žganec
prof. dr. sc.
Nino Žganec

- 2014 reizbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

-2009 izbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

2005-2009 Docent na Pravnom fakultetu, Studijskom centru socijalnog rada

2004-2005 Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

2000-2004 Pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne skrbi

2000. Izbor u zvanje docenta na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1999. Doktorat na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

1995. Izbor u zvanje asistenta na katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1994. Magisterij na Fakultetu za defektologiju, Sveučilište u Zagrebu

1991-1995 Mlađi istraživač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada

1986 – 1990 Pravni fakultet Zagreb, Studijski centar socijalnog rada

1981 – 1985 Gimnazija Varaždin

 

Dodatno obrazovanje:

1995 –1999 Obrazovanje iz sistemske obiteljske terapije, Institut za obiteljsku terapiju Graz, Austrija, stekao naslov psihoterapeuta, Europski certifikat iz psihoterapije

 

Karijera i područja stručnosti:

Godine 1991. počinje raditi kao mlađi istraživač na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od početka svojeg rada specijalizira se za područje organiziranja i razvoja lokalne zajednice. U okviru bavljenja ovim područjem sudjelovao je u radu više znanstveno-istraživačkih projekata u području socijalnog rada i socijalne politike. Tijekom 90ih godina aktivno je uključen u različite stručne projekte usmjerene pomoći djeci stradaloj u ratu kao i u istraživanja vezana uz psihosocijalne posljedice rata na djecu. Aktivno je uključen u suradnju s većim brojem domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su provodile projekte psihosocijalne pomoći stradalnicima rata u Republici Hrvatskoj. Aktivno surađuje sa sveučilištem HAN iz Nijmegen-a Nizozemska u realizaciji međunarodnog projekta “Community Development Work in Croatia, education for students and professionals in social work” te s Anglia Ruskin University iz Cambridge-a u realizaciji projekta „Preparing for deinstitutionalization in Croatia“. Od 1991. godine kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Pored temeljnog područja Socijalnog rada u zajednici koncipirao je i uveo u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu kolegije Etika socijalnog rada, Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi, Međunarodni socijalni rad te Socijalni rad i ljudska prava. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predaje i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predmet Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem vida te na Odjelu za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predmet Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu. Pod njegovim je vodstvom do sada diplomiralo više desetaka studenata, a bio je mentor i u postupku izrade magistarskih i doktorskih radova. Tijekom svojeg znanstveno-nastavnog rada kao nositelj ili kao gostujući predavač sudjeluje u izvođenju kolegija na poslijediplomskim i doktorskim studijima Pravnog fakluteta, Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu te Europskog komparativnog poslijediplomskog studija iz socijalnih znanosti koji se odvija u organizaciji Zuyd University Maastricht i London Metropolitan University. Osnivač je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Socijalni rad i razvoj zajednice“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Osnivač je i jedan od voditelja ljetne škole „Socijalni rad i razvoj zajednice“ koja se odvija u suorganizaciji Studijskog centra socijalnog rada i Centra za civilne inicijative iz Zagreba.

Praktična iskustva i istraživački nalazi bili su sastavni dio njegovog magistarskog rada pod naslovom "Djeca žrtve rata. Akcijski pristup u realizaciji projekta psihosocijalne pomoći djeci žrtvama rata". Doktorskom disertacijom pod naslovom "Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži" dao je značajan doprinos razvoju teorije i metodologije organiziranja i razvoja lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije i metodologije socijalnog rada.

Sudjelovao je na više od 70 različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova

na kojima je održao veći broj priopćenja i u svojstvu pozvanog plenarnog predavača. Na kraćim studijskim boravcima bio je u većini europskih zemalja te u SAD i Kanadi.   

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih organizacija.

Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. Otac je dvoje djece.

Kao vanjski suradnik sudjeluje u projektima edukacije pomagača za potrebe različitih nevladinih organizacija. Osnivač je i predsjednik nevladine organizacije Sociativa Nova koja se bavi razvojem kvalitete socijalnih usluga. Član je upravnog vijeća Udruge za promicanje inkluzije u Zagrebu, a predsjednik je upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb. Jedan je od direktora tečaja u okviru programa socijalnog rada na Interunivezitetskom centru u Dubrovniku.

Od početka svoje profesionalne karijere sudjeluje u radu brojnih domaćih i međunarodnih komisija i stručnih povjerenstava uglavnom vezanih zu područje socijalnog rada, socijalne skrbi i socijalne politike.

Tijekom obnašanja dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi te državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u okviru svoje nadležnosti dao je značajan doprinos koncipiranju reforme sustava socijalne skrbi. U okviru svojeg djelokruga neposredno je bio odgovoran za izradu i provođenje domaćeg zakonodavstva te za provođenje najvažnijih međunarodnih propisa koji reguliraju široko područje ljudska prava, a koje je prihvatila Republika Hrvatska. Razvio je široku mrežu kontakata s predstavnicima različitih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija te visokoškolskih institucija. Od 2011. godine član je Izvršnog odbora European Association of Schools of Social Work.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array