dr. sc. Nika Sušac
dr. sc.
Nika Sušac

Nika Sušac rođena je 3. rujna 1984. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2009. godine, a 2010. godine upisala je doktorski studij psihologije pri istom fakultetu.

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Uz FP7 projekt BECAN, sudjelovala je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Od 2013. godine uključena je kao član istraživačkog tima iz Hrvatske u međunarodnom projektu „Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima“, čiji je nositelj Agencija Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), a u Hrvatskoj ga provodi Hrvatski pravni centar te u hrvatskom projektu „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“, koje za UNICEF i Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć. Projekti na kojima je ranije sudjelovala su „Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata“ (2013.–2014.) te „Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata“ (2014.), koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu, te „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“ (2007.–2012.), koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također je od 2009. do 2011. sudjelovala u izradi i evaluaciji programa „Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“, Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Od 2008. godine također kao vanjski suradnik radi u Modusu, Centru za djecu, mlade i obitelj Društva za psihološku pomoć, gdje vodi grupe u okviru programa poput „Kako da učenje ne bude mučenje“, „Taboo–preventivno-edukativni program s područja spolnosti namijenjen adolescentima“, „Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja“ i drugih programa te je uključena u provedbu njihove evaluacije.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje. U koautorstvu je objavila 6 znanstvenih radova i 1 priručnik za provedbu preventivnog programa te je aktivno sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja; Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Prevencija nasilja u mladenačkim vezama .
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade / Azinović Vukelić, Ivana; Borovac, Katja; Gorše, Katarina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Vejmelka, Lucija (ur.).
Zagreb : Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, 2018 (priručnik).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 28 (2019) , 2; 271-293 (članak, znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika.
The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors. // International journal of social welfare. 27 (2018) , 1; 88-100 (članak, znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Gender and age differences in prevalence and incidence of child sexual abuse in Croatia. // Croatian medical journal. 54 (2013) , 5; 469-479 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan.
Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji. // Psihologijske teme. 25 (2016) , 2; 197-221 (članak, znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 367-412 (članak, znanstveni).

3. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Rodne razlike i predviđanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama. // Ljetopis socijalnog rada, 18, 3. 18 (2011) , 3; 527-553 (članak, znanstveni).

4. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Stavovi stručnjaka prema nekim etičkim pitanjima epidemioloških istraživanja nasilja nad djecom u obitelji. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 13 (2011) , 1/2; 13-30 (članak, znanstveni).

5. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Sudjelovanje djece i roditelja u pripremi epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom: Iskustva fokusnih grupa. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 12 (2010) , 1/2; 67-82 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Štulhofer, Aleksandar; Vukasović, Tena; Perišić, Kristina; Sušac, Nika; Marjanović, Bojan; Bauer, Marina.
Internet i seksualna kompulzivnost. // Socijalna psihijatrija. 33 (2005) , 4; 190-200 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Draganić, Mateja; Kovačević, Dražen; Mužinić, Lana; Sušac, Nika.
Alkohol kao kriminogeni čimbenik kod ubojstva i pokušaja ubojstva. // Ljetopis Socijalnog Rada. 23 (2016) , 2; 299-323 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalence, incidence and some correlates of sexual abuse of children in Croatia // The XIII ESTSS Conference: ‘‘Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond’’ - Book of Abstracts / Olff, Miranda (ur.).
Bologna, Italy : European Society for Traumatic Stress Studies, 2013. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Sušac, Nika; Rajter, Miroslav; Brkić Šmigoc, Jelena; Ajduković, Marina.
Perpetrators of child sexual abuse in Bosnia and Herzegovina and Croatia: victimization by peers, family members and adult acquaintances // The XIII ESTSS Conference: "Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond" - Book of Abstracts / Olff, Miranda (ur.).
Bologna, Italy : European Society for Traumatic Stress Studies, 2013. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Brkić Šmigoc, Jelena; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Protection of Children’s Rights to Participate in Child Abuse and Neglect Researches: Methodological and Validity Implications // Human Rights & Psychtraumatology / Olff, Miranda (ur.).
European Society of Traumatic Stress Studies, 2011. 70-70 (predavanje,sažetak).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being // ESTSS2019 Rotterdam Poster Abstract Book.
36-36 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika.
Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
70-70 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rezo, Ines.
Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
71-71 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Rezo, Ines; Kožljan, Petra; Ogresta, Jelena; Sušac, Nika.
Navigation of new life circumstances: Experiences of early school leavers // Book of Abstracts - CMW 2019.
38-38 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Sušac, Nika; Rezo, Ines; Rajhvajn Bulat, Linda; Kožljan, Petra.
Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems // Book of Abstracts - CMW 2019.
64-64 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines; Sušac, Nika.
Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship // Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations - Poster Abstract Book.
277-277 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts // Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations - Session Abstract Book.
148-149 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines; Kožljan, Petra.
Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018. 212-212 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Rezo, Ines.
Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018. 217-217 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Gorše, Katarina; Ajduković, Marina; Sušac, Nika.
Relationship between socio-economic status of the family and adolescent risk behaviors // 20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development ; Zagreb, Croatia, July 7-11, 2017, Book Of Abstracts / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, / University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work Trg M. Tita 14, Zagreb (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Sušac, Nika; Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Družić Ljubotina, Olja.
Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb, 2017. 104-104 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih // 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, 28.-29.10.2016.
(poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Sušac, Nika.
Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata // Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata. VI. znanstveno - stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici - Program i sažeci izlaganja, 25. - 27. veljače 2016..
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Sušac, Nika; Hrenar, Dijana; Josić, Martina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Elektroničko vršnjačko nasilje u kontekstu odnosa s bliskim osobama i ovisnosti o Internetu // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 161-162 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 219-219 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 157-159 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 197-197 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 186-187 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 214-214 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

23. Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Urbanc, Kristina.
Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata // Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti : knjiga sažetaka / Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Vejmelka, Lucija; Sušac, Nika.
Psihosocijalna klima i socijalna podrška u domovima skrbi za djecu u Hrvatskoj // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

25. Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Vejmelka, Lucija; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

27. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana.
Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems? // Abstract Book of the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 08-13.07.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Vejmelka, Lucija.
Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status // Abstract Book 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 July 2014, Paris, France.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda.
Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers // ISTSS 30th Annual Meeting: Healing Lives and Communities: Addressing the Effects of Childhood Trauma Across the Life Span - Session Abstracts.
Miami, Florida, 2014. 87-87 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 214-214 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

31. Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Sažeci priopćenja, 11. - 13. travnja, 2013., Zagreb / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Herceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
2013. 119-119 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac Nika.
Evaluation of the large-scale prevention program of violence in adolescent relationships // XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Book of Abstracts..
2012. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia // XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect - Book of Abstracts.
Istanbul : ISPCAN, 2012. 174-174 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Sušac, Nika.
Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

37. Sušac, Nika; Löw, Ajana; Kamenov, Željka.
The Role of Beliefs and Expectations in Predicting Dating Violence in Adolescence // 2012 International Association for Relationship Research Conference. July 12-16, 2012 ; Chicago, Illinois, USA: Book of abstracts..
2012. 280-280 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

39. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama // 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Program i sažeci priopćenja / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. 27-27 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

40. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Stavovi stručnjaka socijalne skrbi i studenata prema etičkim pitanjima istraživanja nasilja nad djecom u obitelji // Zbornik sažetaka - 5. simpozij socijalnih radnika.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2011. 21-21 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

41. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Ethical and Methodological Issues on Epidemiological Child Abuse and Neglect Research in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 98-98 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

42. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika; Delale, Eva Anđela.
Procjena intenziteta nasilnosti roditeljskih ponašanja: metodološki doprinos konceptualizaciji nasilja nad djecom // Međunarodni naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji - Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011. 165-165 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

43. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Rajter, Miroslav; Skokandić, Lea; Sušac, Nika.
Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 86-86 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

44. Delale, Eva Anđela; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Procjena težine nasilja u odgojnim postupcima: Razlike u procjenama stručnjaka i studenata // 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima" / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek, Hrvatska : Društvo psihologa Osijek, 2011. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

45. Löw, Ajana; Ajduković, Dean; Sušac, Nika.
Nasilje u mladenačkim vezama: uloga uvjerenja, prepoznavanja nasilja i postavljanja granica // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2011. 128-128 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

46. Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Brkić Šmigoc, Jelena; Tenjović, Lazar.
Diferencirano funkcioniranje itema Upitnika zlostavljanja i zanemarivanja djece – pilot provjera mjerne invarijatnosti u multinacionalnom kontekstu // 20. dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja, Zagreb, 7. - 9. travnja 2011. / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2011. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

47. Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Vršnjačko nasilje među učenicima – manifestacije i doprinosi sredine // Međunarodni naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji - Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011. 180-180 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

48. Sušac, Nika; Ajduković, Dean; Löw, Ajana.
Razvoj instrumentarija za ispitivanje raširenosti nasilja u vezama mladih, njihovih korelata i utvrđene spolne razlike // Međunarodni naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“: Knjiga rezimea / Ković, Vanja (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bibiloteka Matice srpske, 2011. 53-55 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

49. Sušac, Nika; Ajduković, Dean; Löw, Ajana.
Konstrukcija instrumenata za ispitivanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama i utvrđene spolne razlike // 20. dani Ramira i Zorana Bujasa : knjiga sažetaka = 20th Ramiro and Zoran Bujas’ Days : book of abstracts / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2011. 178-178 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

50. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja; Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama // 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa : knjiga sažetaka.
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2010. 49-49 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

51. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja, Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama // III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja "Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici" : program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2010. 35-36 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

52. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Specifičnosti etike istraživanja nasilja nad djecom // III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja "Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici" - Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2010. 41-42 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

53. Löw, Ajana; Ajduković, Dean; Sušac, Nika.
Predviđanje učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja u mladenačkim vezama // III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010. 32-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

54. Sušac, Nika; Ajduković, Dean; Löw, Ajana.
Partnersko nasilje u mladenačkim vezama // III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici“: Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010. 34-34 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

55. Kunej, Ana; Mladina, Ivona; Perišić, Kristina; Sušac, Nika; Urch, Dražen; Vukasović, Tena.
Uspješnost rješavanja anagrama u funkciji dobi // 17. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. 65-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence and correlates of child abuse in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Skala pogrešnih uvjerenja o kvalitetnoj vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

2. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Skala važnosti prava u vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

3. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Skala (ne)spremnosti na postavljanje osobnih granica, 2011. (konstrukcija upitnika).

4. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Skala prepoznavanja nasilnih ponašanja u vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

5. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Upitnik počinjenih nasilnih ponašanja u vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

6. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Upitnik doživljenih nasilnih ponašanja vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

7. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Spremnost na traženje pomoći u slučaju nasilja u vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).

8. Ajduković, Dean; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Spremnost na pružanje pomoći u slučaju nasilja u vezi, 2011. (konstrukcija upitnika).
 

Profesionalni interesi i članstva

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje.

Članica je Tima psiholoških kriznih intervencija Društva za psihološku pomoć, Hrvatskog društva za traumatski stres te Hrvatske psihološke komore.

Izabrani projekti

  1. BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect” (FP7 projekt; glavni istraživač u RH prof.dr.sc. Marina Ajduković)

  2. Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; Hrvatski pravni centar)

  3. Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (glavni istraživač prof.dr.sc. Marina Ajduković)

  4. UNICEF - Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb (glavni istraživač prof.dr.sc. Marina Ajduković)

Povijest zaposlenja

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na većem broju kolegija, a trenutno izvodi nastavu na sljedećim kolegijima: Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja, Socijalni rad s grupom te Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima.