KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

 

ispravak kolokvija za seminariste prof. dr. Boučeka održat će se 18. lipnja 2019. u 14 h u dv. 1, Ćirilometodska 4.

 

S poštovanjem,

 

Tena Hoško

Popis obavijesti