prof. dr. sc. Marko Petrak
prof. dr. sc.
Marko Petrak

MARKO PETRAK je redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je i diplomirao Pravni fakultet (pravni studij) te Filozofski fakultet (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomsko usavršavanje u medievistici (Dubrovačka medievistička radionica pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta, 1994 i 1996). Magistrirao građanskopravne znanosti (1997), a doktorirao iz znanstvene grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi) Sveučilišta u Paviji (Almo Collegio Borromeo) (2005). Gostujući profesor na Sveučilištu u Dubrovniku. Autor je tri knjige te sedamdesetak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana te oko petsto stručnih priloga. Laureat Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002). Prodekan Pravnog fakulteta (2003-2005) (2009-2011). Zamjenik predsjednika nacionalnog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006-2011). Predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2013). Član je uredništva edicije Studies in the History of Private Law (Brill/Netherlands), uredništva časopisa Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (Napoli/Italia), uredništva časopisa Ius Romanum (Sofija/Bugarska), uredništva biblioteke Studia canonica Croatica  te glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Recenzent Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation) (od 2009) te član njezinog College of Expert Reviewers​ (od 2016). Oženjen i otac jednog djeteta.

Više


Izabrane publikacije

Izabrani projekti