OBAVIJESTI:
Penitencijarno pravo
Repozitorij

Pisana provjera znanja za studente koji su redovito pohađali predavanja u kolegiju Penitencijarno pravo održat će se u ponedjeljak 7. siječnja u 9 sati u dvorani V, TRH 14/II. Predvjet za izlazak na provjeru znanja jest da studenti nisu izostali s predavanja više od tri puta.

Prije provjere znanja studenti će dobiti potpise.

Studenti koji planiraju doći na provjeru znanja trebaju to javiti profesorici Ivičević Karas do 6. siječnja 2018. u 18 sati, na e-mail: elizabeta.ivicevic@pravo.hr

Popis obavijesti