Upute za studente

Održavanje nastave

Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. god. odgađa se nastava u učionicama. Kolokviji se neće održavati za vrijeme dok traje ova mjera. Nastava će se nastaviti izvoditi putem sustava za e-učenje. 

Što se trenutačno događa / što očekivati?

Pratite web stranice Fakulteta, obavijesti putem e-pošte i naš Instagram račun @pravo_1776

 - nastavnici i administracija Fakulteta intenzivno pripremaju e-kolegije putem kojih će se izvoditi nastava. Pri tome se prioritet daje predavanjima, pa nakon toga seminarima i vježbama. Možete očekivati da će u tjednu od 16. do 20. ožujka najveći dio dosadašnjih predavanja biti preseljen u e-kolegije. Nakon što se pokrenu e-kolegiji za predavanja isto će se učiniti za seminare i vježbe.

 - na onim predmetima na kojima su se do sad koristili sustavi za e-učenje će se nastaviti koristiti isti ti sustavi

 - linkovi na sve otvorene kolegije na Merlinu dostupni su na https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/index.php?categoryid=32

Daljnje obavijesti o ovome dobit ćete putem elektroničke pošte i mrežnih stranica Fakulteta.

Seminari na prvoj i drugoj godini pravnog studija

Seminari na predmetima prve i druge godine pravnog studija (prvi nastavni blok u ljetnom semestru) ocijenit će se prema prethodno obavljenom radu, uz po potrebi dodatne obveze kroz sustav za e-učenje. Rok za polaganje seminara produžiti će se za tjedan dana, jednako kao i rokovi za prijave i odjave seminara.

Konzultacije

Sva objašnjenja u vezi gradiva moći će se dobiti putem foruma unutar sustava Merlin ili drugog sustava za e-učenje. Za osobito hitne upite upućuju se studenti da putem e-pošte dogovore komunikaciju s nastavnikom telefonom ili na drugi način, a prema uputi nastavnika.

Kontakti sa službama Fakulteta (referade, knjižnica, kartoteka, ...)

Studenti se upućuju da za sve upite kontaktiraju studentske službe putem e-pošte ili sustava za podršku studentima (podrska.pravo.hr). Sve zahtjeve koje imaju prema službama Fakulteta studenti će postavljati elektroničkim putem, a osobno (primjerice posudbe udžbenika) samo uz prethodnu najavu e-poštom. Čitaonice u prostorima Fakulteta neće raditi do daljnjega.

Kako se pripremiti za slučaj odgađanja nastave?

Moguće je da će Fakultet u dogledno vrijeme biti prisiljen odgoditi nastavu u učionicama. Uprava i nastavnici Fakulteta za takav slučaj pripremaju alternativne načine izvođenja nastave, putem sustava e-učenja. Ako i kad do toga dođe, Fakultet će organizirati učenje putem sustava za e-učenje Merlin, i/ili drugih platformi koje se koriste na pojedinim predmetima. Sve obavijesti o spajanju na te sustave biti će pravodobno poslane na studentske e-mail račune (student.pravo.hr).

Pobrinite se da je Vaš AAI račun aktivan i da imate ispravne podatke za pristup

Za pristup svim ovim sustavima ključno je imati aktivan AAI račun. Slijedom navedenog, molimo studente da provjere ispravnost svoje AAI@EduHr oznake i zaporke i osnovne podatke o svojem elektroničkom identitetu na: https://moj.aaiedu.hr/

Studenti koji nemaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ili su podaci neispravni moraju se obratiti osobno u referadu, s indeksom, osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Pobrinite se da imate udžbenike iz predmeta koje ste upisali u ovom semestru

U slučaju izvođenja nastave elektroničkim putem, Fakultet će poduzeti najbolje napore da Vam što više potrebnih materijala osigura u digitalnom obliku putem sustava Merlin. Međutim, Fakultet ne raspolaže digitalnim primjercima udžbenika, pa Vam stoga savjetujemo da ih sami nabavite (ako već niste).


Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!