Kolegiji 5. godine koje izvode članovi Katedre za međunarodno pravo

Diplomatsko i konzularno pravo

Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Međunarodno pravo mora

Razvoj međunarodnog prava

Pravo međunarodnih organizacija

 

Informacije o kolegijima mogu se naći na stranicama pojedinog kolegija