O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Josip Škavić
Soba:
Telefon javni:
Telefon kućni:
E-mail: 
Zavod/Služba:Kazneno pravo
Prikaži sve podatke

prof. dr. sc. Josip Škavić
prof. dr. sc.
Josip Škavić

Više

Edukacija

Kontakt

Katedra/služba:
Kazneno pravo