Ivan Kosnica je diplomirao 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je 2007. upisan na Poslijediplomski studij javnog prava i javne uprave. Tijekom 2012. godine uspješno je obranio disertaciju Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918. te je tako stekao doktorat pravnih znanosti.  Od 2006. godine radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, a nakon uspješno obranjene disertacije na radnom mjestu višeg asistenta. Tijekom 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, a 2015. u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta. U veljači 2020. godine izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a u prosincu 2020. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora. Nositelj je kolegija Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, seminara iz tog predmeta, te kolegija Razvoj državljanstva i Ljetna škola iz hrvatske pravne povijesti. Suradnik je na predmetima Prava građana – tradicijske odrednice i Povijest hrvatske uprave. U sklopu kolegija Ljetna škola iz hrvatske pravne povijesti sudjeluje u pripremi studenata i u organizaciji studentske konferencije koja se održava naizmjence u Zagrebu i Budimpešti. Autor je 30-tak znanstvenih radova u kojima je obrađivao problematiku iz područja državljanstva, zavičajnosti, prava građana, izvanrednih stanja, Mažuranićevih reformi, organizacije vlasti, koncesija i td. Sudjelovao je na više od trideset znanstvenih skupova u inozemstvu i u Hrvatskoj. Kao pozvani predavač sudjelovao je na znanstvenim skupovima u Beču, Szegedu, Ljubljani, Frankfurtu na Majni i u Budimpešti. Tijekom 2017. godine u sklopu Erasmusa predavao je na doktorskoj školi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Szegedu, dok je tijekom 2019. godine u sklopu Erasmusa predavao na Jagielonskom sveučilištu u Krakowu. Član je uredništva časopisa Journal on European History of LawBio je član uredništva Zagrebačke pravne revije u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 1. studenoga 2021. godine. Od siječnja 2019. godine djeluje kao network chair u sklopu European Social Science History Conference (mreža Politics, Citizenship and Nations). U tom svojstvu sudjelovao je u organizaciji European Social Science History Conference 2021. godine (on line event) te u organizaciji European Social Science History Conference 2023. godine na Sveučilištu u Gothenburgu. Zajedno s kolegom Franom Staničićem organizirao je 8. listopada 2021. godine znanstveni skup povodom 30 godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu. U svibnju 2021. godine sudjelovao je na okruglom stolu u sklopu festivala povijesti Kliofest. Predsjednik je Odbora za očuvanje tradicije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom akademske godine 2022./2023. sudjelovao je u radu radne skupine za izradu Etičkog kodeksa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tečno govori engleskim jezikom, a služi se i njemačkim jezikom.