doc. dr. sc. Ivan Kosnica
Zvanje:docent
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
Konzultacije:

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Telefon:4895 741
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Povijest hrvatskog prava i države
Godina diplomiranja:2006
Godina doktoriranja:2012
Na katedri od:2006

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Ivan Kosnica je diplomirao 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je u siječnju 2007. upisan na Poslijediplomski studij javnog prava i javne uprave. Dana 5. prosinca 2012. godine uspješno je obranio disertaciju Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918. te je tako stekao doktorat pravnih znanosti.  Od rujna 2006. godine radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, a nakon uspješno obranjene disertacije na radnom mjestu višeg asistenta. U studenom 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta. Autor je većeg broja znanstvenih radova te je sudjelovao na većem broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Tečno govori engleskim jezikom, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kosnica, Ivan.
Croatian Law on Regulation of Local Citizenship (1880) - Context and Change // Codification Achivements and Failures in the 19th-20th Century / Homoky-Nagy, Maria ; Varga, Norbert (ur.).
Szeged : University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, 2018. Str. 83-95.

2. Kosnica, Ivan.
Hungarians and Citizenship in Croatia-Slavonia 1868-1918 // Law and History / David A. Frenkel ; Norbert Varga (ur.).
Athens : Athens Institute for Education and Research, 2015. Str. 59-72.

3. Kosnica, Ivan.
Das Problem der Staatsbürgerschaft in Kroatien und Slawonien im Ausgleichszeitraum (1868-1918) // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie / Gábor, Máthé ; Mezey, Barna (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015. Str. 187-219.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kosnica, Ivan.
Odnos državljanstva i nacionalne pripadnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 1; 61-83 (članak, znanstveni).

2. Kosnica, Ivan.
Definiranje državljanskog korpusa na hrvatsko-slavonskom području u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 2; 809-832 (članak, znanstveni).

3. Kosnica, Ivan.
Pravni položaj Roma u Hrvatskoj i Slavoniji od 1868. do 1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 2; 729-744 (izvorni, znanstveni).

4. Kosnica, Ivan.
Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War. // Journal on European History of Law. 8 (2017) , 1; 58-65 (izvorni, znanstveni).

5. Kosnica, Ivan.
Hrvatsko-slavonska pripadnost u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 2; 465-492 (izvorni, znanstveni).

6. Kosnica, Ivan.
Utvrđivanje državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1849.-1880.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 3; 697-713 (članak, znanstveni).

7. Kosnica, Ivan.
Naturalizacija u Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 2; 701-728 (izvorni rad, znanstveni).

8. Kosnica, Ivan.
Gubitak državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji od Bachovog apsolutizma do raspada Monarhije. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 3-4; 61-79 (izvorni rad, znanstveni).

9. Kosnica, Ivan.
Državljanstvo i Opći građanski zakonik u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1853. do 1879.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5/6; 1143-1164 (pregledni rad, znanstveni).

10. Kosnica, Ivan.
Uredbe iz nužde predsjednika Republike Hrvatske iz 1991.-1992.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 149-179 (pregledni rad, znanstveni).

11. Kosnica, Ivan.
Pravni vidovi koncesija na željeznicama u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 861-892 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kosnica, Ivan.
Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century, Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 – 1849, Edited by Dalibor Čepulo, Mirela Krešić, Milan Hlavačka, Ilse Reiter. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 3; 1087-1090 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Kosnica, Ivan.
Zavičajnost i državljanstvo u Mažuranićevim reformama. // Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme. (2015).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kosnica, Ivan.
Problem lojalnosti državljana u Hrvatskoj i Slavoniji za vrijeme Prvog svjetskog rata // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Kosnica, Ivan.
Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War // .
2014. (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Kosnica, Ivan.
Hrvatska zavičajnost i prava i slobode u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1868-1918) // .
(predavanje,sažetak).

4. Kosnica, Ivan.
Hrvatska državnost u izvanrednim okolnostima: predsjedničke uredbe iz nužde 1991.-1992. godine // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kosnica, Ivan.
Women’s Citizenship Status in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918-1941) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kosnica, Ivan.
Hrvatsko-ugarska nagodba i simboli hrvatskog identiteta // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kosnica, Ivan.
Social Rights in the First Yugoslavia (1918-1941): Tradition, Model and Deviations // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kosnica, Ivan.
Change of state, change of citizenship or how new state redefined access to citizenship: the case of Croatian-Slavonian area in the monarchical Yugoslavia (1918-1941) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Kosnica, Ivan.
Yugoslav Citizenship Law (1918-1941): Between Diversity and Unification // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Kosnica, Ivan.
The Highest Administrative Officials in the Provincial Government in Croatia-Slavonia (1869-1918): Recruitment and Status // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

7. Kosnica, Ivan.
Citizenship and Loyalty in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1929) // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Kosnica, Ivan.
Peace treaties and the issue of loyalty in the first Yugoslav state (1919-1941) // European Social Science History Conference, Programme, Belfast, 4-7 April 2018.
Amsterdam : International Institute of Social History, 2018. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Kosnica, Ivan.
Local citizenship on Croatian-Slavonian legal area in the first Yugoslavia (1918-1941): breakdown of a concept? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Kosnica, Ivan.
Dimensions of Inclusion and Exclusion: Politics towards Roma in Croatia-Slavonia in the second half of 19th and in the beginning of 20th Century // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Kosnica, Ivan.
Ius Sanguinis and Ius Soli in Citizenship Law in Croatia-Slavonia (1848-1918) // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Kosnica, Ivan.
Naturalisation in Croatia and Slavonia from 1868 to 1918 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Kosnica, Ivan.
Exclusion and Local Citizenship in Croatia-Slavonia from 1868 to 1918 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

14. Kosnica, Ivan.
Domiciliary Status in Croatia in the 19th Century // .
(poster,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Kosnica, Ivan.
Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 5.12. 2012., 394 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor.
 
Profesionalni interesi i članstva

Društvo za hrvatsku povjesnicu

European Society for Comparative Legal History

The European Society for History of Law

Journal on European History of Law

European Social Science History Conference

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana