doc. dr. sc. Ivan Kosnica
doc. dr. sc.
Ivan Kosnica

Ivan Kosnica je diplomirao 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je 2007. upisan na Poslijediplomski studij javnog prava i javne uprave. Tijekom 2012. godine uspješno je obranio disertaciju Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918. te je tako stekao doktorat pravnih znanosti.  Od 2006. godine radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, a nakon uspješno obranjene disertacije na radnom mjestu višeg asistenta. Tijekom 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, a 2015. u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta. U veljači 2020. godine izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Autor je 20-tak znanstvenih radova te je sudjelovao na više od dvadeset znanstvenih skupova u inozemstvu i u Hrvatskoj, na nekima i kao pozvani predavač. Tijekom 2017. godine predavao je na doktorskoj školi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Szegedu, dok je tijekom 2019. godine predavao na Jagelonskom sveučilištu u Krakowu. Član je uredništava časopisa Journal on European History of Law, časopisa Zagrebačka pravna revija i časopisa International Journal of Law and Public Administration. Od siječnja 2019. godine djeluje kao network chair u sklopu European Social Science History Conference (mreža Politics, Citizenship and Nations). Tečno govori engleskim jezikom, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Fighting for legitimacy: state administration and competing arrangements in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918- 1941)

Kosnica, Ivan
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Administory - Journal for the History of Public Administration / Zeitschrift für Verwaltungsgeschichte

Hrvatsko-ugarska nagodba i simboli hrvatskog identiteta

Kosnica, Ivan
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Local Citizenship in the Croatian-Slavonian Legal Area in the First Yugoslavia (1918-1941): Breakdown of a Concept?

Kosnica, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2020.

Primjena mirovnih ugovora sklopljenih s Austrijom i Mađarskom u pravnom poretku Kraljevine SHS: odredbe o državljanstvu

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Social Rights in the First Yugoslavia (1918-1941): Tradition, Model and Deviations

Kosnica, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Zavičajnost i državljanstvo u Mažuranićevim reformama

Kosnica, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme

Zapošljavanje u javnoj upravi u Hrvatskoj i Slavoniji (1868. – 1918.) s obzirom na državljanstvo i hrvatsko – slavonsku pripadnost

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Women’s Citizenship Status in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918-1941)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Women and Post-War Transitions: Politics

Definiranje državljanskog korpusa na hrvatsko- slavonskom području u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Change of state, change of citizenship or how new state redefined access to citizenship: the case of Croatian-Slavonian area in the monarchical Yugoslavia (1918-1941)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Association for Borderlands Studies 2nd World Conference 2018

Yugoslav Citizenship Law (1918-1941): Between Diversity and Unification

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
European Society for Comparative Legal History 5th Biennial Conference: Laws Across Codes and Laws Decoded

The Highest Administrative Officials in the Provincial Government in Croatia-Slavonia (1869-1918): Recruitment and Status

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Historical and Comparative Examination of Legal Professions in Jurisdiction and Administration

Citizenship and Loyalty in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1929)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Legal - historical Dialogue Vienna- Zagreb

Peace treaties and the issue of loyalty in the first Yugoslav state (1919-1941)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
European Social Science History Conference

Odnos državljanstva i nacionalne pripadnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Croatian Law on Regulation of Local Citizenship (1880) - Context and Change

Kosnica, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
7th Conference on Legal History in Szeged, Codification achievements and failures in the 19th-20th century

Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Journal on European history of law.

Pravni položaj Roma u Hrvatskoj i Slavoniji od 1868. do 1918.

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Problem lojalnosti državljana u Hrvatskoj i Slavoniji za vrijeme Prvog svjetskog rata

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
V. kongres hrvatskih povjesničara

Dimensions of Inclusion and Exclusion: Politics towards Roma in Croatia-Slavonia in the second half of 19th and in the beginning of 20th Century

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
European Social Science History Conference

Ius Sanguinis and Ius Soli in Citizenship Law in Croatia-Slavonia (1848-1918)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
21th Annual Forum of Young Legal Historians, 6th Berg Institute International Conference

Das Problem der Staatsbürgerschaft in Kroatien und Slawonien im Ausgleichszeitraum (1868-1918)

Kosnica, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Hungarians and Citizenship in Croatia-Slavonia 1868-1918

Kosnica, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Naturalisation in Croatia and Slavonia from 1868 to 1918

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The First Croatian-Hungarian Legal History Colloquium

Utvrđivanje državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1849.-1880.

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One

Exclusion and Local Citizenship in Croatia-Slavonia from 1868 to 1918

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
European Social Science History Conference 2014

Hrvatsko-slavonska pripadnost u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration

Državljanstvo i Opći građanski zakonik u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1853. do 1879.

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Gubitak državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji od Bachovog apsolutizma do raspada Monarhije

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pravni vjesnik

Naturalizacija u Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.

Kosnica, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.

Kosnica, Ivan
Doktorske disertacije, 2012.

Hrvatska zavičajnost i prava i slobode u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1868-1918)

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
IV. kongres hrvatskih povjesničara

Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century, Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 – 1849, Edited by Dalibor Čepulo, Mirela Krešić, Milan Hlavačka, Ilse Reiter

Kosnica, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uredbe iz nužde predsjednika Republike Hrvatske iz 1991.-1992.

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravni vidovi koncesija na željeznicama u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.

Kosnica, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Domiciliary Status in Croatia in the 19th Century

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
XVth European Forum of Young Legal Historians, Inter-, Trans-, Supra-? Legal Relations and Power Structures in History

Hrvatska državnost u izvanrednim okolnostima: predsjedničke uredbe iz nužde 1991.-1992. godine

Kosnica, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
III. kongres hrvatskih povjesničara

Profesionalni interesi i članstva

Društvo za hrvatsku povjesnicu

European Society for Comparative Legal History

The European Society for History of Law

Journal on European History of Law - član uredništva

European Social Science History Conference: Politics, Citizenship, and Nations Network - network chair

Zagrebačka pravna revija - član uredništva

International Journal of Law and Public Administration - član uredništva