prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc.
Igor Gliha

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, autorsko pravo, osobna prava, europsko privatno pravo

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Magistrirao na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz međunarodnog privatnog prava na temu “Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu nastalu u sportu s posebnimo osvrtom na skijanje” 1990, a doktorsku disertaciju obranio na temu “Pravna narav nakladnikovih prava” 1996. Položio pravosudni ispit 1988. 1998. i 2004. stipendist Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo, München.

Profesionalnu karijeru započeo 1986. kao odvjetnički vježbenik. Od 1987. zaposlen na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti profesor od 2005. Od 1992. do 1993. savjetnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u SAD-u. Od 1997. do 1999. je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, arbitar u sporovima o “.hr” domenama. Voditelj radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje “Intelektualno vlasništvo”.

Član radnih skupina za izradu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo (HDAP – ALAI).

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnost za osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za monografiju Stvarno pravo (u koautorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Gavellom, prof. dr. sc. Tatjanom Josipović, prof. dr. sc. Vladom Belajem,  prof. dr. sc. Zlatanom Stipkovićem).

Osim što predaje Građansko pravo I i II, Autorsko pravo i Osobna prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predaje na Karl-Franzens-Universität u Grazu Pravo intelektualnog vlasništva u okviru kolegija Trgovačko pravo i jugoistočna Europa, LL.M. iz prava jugoistočne Europe i europske integracije. Izvodi nastavu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom studiju iz biomedicine i zdravstvenih usluga na kolegiju Uvod u pravo intelektualnog vlasništva te na diplomskom studiju na kolegiju Bioetika.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1985

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 531
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Ivančić-Kačer, Blanka; Čizmić, Jozo; Bagić, Snježana; Mintas Hodak, Ljerka; Mateša, Zlatko; Bačić, Arsen; Bačić, Petar; Perkušić, Ante; Gliha, Igor; Crnić, Ivica; Proso, Maja; Hrabar, Dubravka; Momčilović, Hrvoje; Medić Musa, Ines; Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja; Labar, Boris; Petrović, Siniša; Ivkošić, Marko; Ceronja, Petar; Mijatović, Nikola; Curković, Marijan; Primorac, Zeljka; Segvić, Saša; Sokanović, Lucija; Pajčić, Matko.
Sportsko pravo .
Split : Pravni fakultet,, 2018 (udžbenik).

2. Gliha, Igor.
Copyright Throughout the World - Croatia .
New York City : Thomson Reuters, 2015 (monografija).

3. Šarčević, Petar; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Hlača, Nenad; Kunda, Ivana.
Family and Succession Law .
Rijnland in Leiden : Kluwer Law International, 2011 (monografija).

4. Gliha, Igor.
Copyright Throughout the World - Croatia .
Thomson West : West Publishing, 2010 (monografija).

5. Grupa autora: Crnić, Ivica; Crnić, Jadranko; Čurković, Marijan; Gliha, Igor; Kačar- Ivančić, Blanka; Kačar, Hrvoje; Ivkošić, Marko; Labal, Boris; Mateša, Zlatko; Mijatović, Nikola; Mintas-Hodak, Ljerka; Momčinović, Hrvoje; Perkušić, Ane; Petrović, Siniša; Primorac, Damir.
(Uvod u) športsko pravo .
Zagreb : Inžinjerski biro, d.d., 2009 (monografija).

6. Sikirić, Hrvoje; Gliha, Igor; Vukmir, Mladen.
International Encyclopaedia of Laws .
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2006 (monografija).

7. Gliha, Igor.
Zakon o autorskom pravu .
Zagreb : , 2004 (zbirka propisa s uvodnim tekstom).

8. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Gliha, Igor; Gliha, Dino.
A view onto ISP's "copyright liability" in the European Union's digital single market // Urheberrecht! Festschrift für Michel M. Walter zum 80. Geburstag / von Lewinski, Silke ; Wittman, Heinz (ur.).
Wien : Verlag Medien und Recht, 2018. Str. 199-209.

2. Gliha, Igor.
Pregled hrvatskog autorskopravnog poretka // Zaštita intelektualnog vlasništva / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 19-52.

3. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Computer programs in between copyright, contract and consumer protection law – a Croatian perspective // The Current Issues of Intellectual Property Law and Competition Law: A view from the Balkans / Marković, Slobodan ; Popović, Dušan (ur.).
Beograd : Biblioteka Zbornici, Pravni fakultet Beograd, 2016. Str. 129-154.

4. Gliha, Igor.
Autorskopravni aspekt izdavanja časopisa // Hrvatski znanstveni časopisi / Hebrang Grgić, Ivana (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2015. Str. 115-128.

5. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Alternative Licensing Contracts in Croatian Copyright Legislation // Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models / Metzger, Axel (ur.).
Berlin : Springer, 2015. Str. 105-127.

6. Gliha, Igor.
Copyright and Related Rights // Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014. Str. 291-309.

7. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Succession Law // Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014. Str. 191-215.

8. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Nikšić, Saša.
Croatia // Private Law Reform / Lavický, Petr ; Hurdík, Jan (ur.).
Brno : Masaryk University, 2014. Str. 111-131.

9. Gliha, Igor.
Pravna zaštita autorskih djela stvorenih u svezi s radnim odnosom na sveučilištu // Intelektualno vlasništvo i sveučilište / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 33-43.

10. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Zastara u intelektualnom vlasništvu // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 993-1032.

11. Igor Gliha.
Balancing Copyright, Croatia // Balancing Copyright - A Survey of National Approaches / Hilty, R., Nérisson, S. (ur.).
Munich : Springer, 2012. Str. 317-348.

12. Igor Gliha.
Domaine Public Payant - Few Doubts and Questions // The Duration of Copyright and Related Rights, ALAI Study Days 2010 Vienna / ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale - Groupe Autrichien - Michel M. Walter (ur.).
Beč : Vienna : Medien und Recht Publishing, 2012. Str. 279-286.

13. Gliha, Igor.
Posebno stvarnopravno uređenje za biljni i životinjski svijet // Stvarno pravo - Posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 333-369.

14. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2010. Str. 180-197.

15. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century // National report - Croatia / Toshiyuki (ur.).
Leiden-Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 247-280.

16. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Stipković, Zlatan; Gavella, Nikola.
Das ABGB in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch(ABGB).: Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2010. Str. 163-204.

17. Gliha, Igor.
Pravni položaj nematerijalnih kulturnih dobara // Liber Amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 757-777.

18. Gliha, Igor.
Izvanugovorna odgovornost za štetu nastalu u sportu // Uvod u športsko pravo / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2009. Str. 185-214.

19. Gliha, Igor.
Negotiations on the Accession to the EU and the Harmonization of Intellectual Property with the acquis communautaire in Light of Globalization // Patents and Technological Progress in a Globalized World / Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont ; Adelmann, Martin J. ; Brauneis, Robert ; Drexl, Josef ; Nack, Ralf (ur.).
Berlin : Springer, 2009. Str. 555-566.

20. Gliha, Igor.
Ograničenja u izvršavanju prava vlasništva zbog postojanja autorskog prava // Liber Amicorum Nikola Gavella Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano, Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 411-443.

21. Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Pure Economic Loss in Croatian Law // European Tort Law Eastern and Western Perspectives / Bussani, Mauro (ur.).
Bern : Staempfli Publishers Ltd, 2007. Str. 249-293.

22. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Učinci pristupanja Europskoj uniji na pravni položaj autora i umjetnika izvođača // Hrvatska i Europa: Medicina, znanost i umjetnost / Pezelj, Tatjana, Genc, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatski odbor Europskog udruženja Medicine umjetnosti, 2007. Str. 173-223.

23. Matanovac Vučković, Romana; Gliha, Igor.
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine // Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2007. Str. 115-146.

24. Gliha, Igor.
Pravna zaštita baza podataka // Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2006. Str. 93-114.

25. Gliha, Igor.
Autorsko pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug // Teorijske osnove građanskog prava - Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 156-165.

26. Gliha, Igor.
Promjene autorskog i srodnih prava // Teorijske osnove građanskog prava - Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 270-274.

27. Gliha, Igor.
Family and Succession Law // International Encyclopaedia of Laws / Pintens, W. (ur.).
: Kluwer Law International, 2005. Str. 78-98 ; 220-265.

28. Gliha, Igor.
Razvoj autorskog prava u Europskoj zajednici // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2002. Str. 79-93.

29. Gliha, Igor.
Intelektualno vlasništvo // Prilagodbe politikama unutarnjeg tržišta EU: očekivani učinci / Samaržija, Višnja (ur.).
Zagreb : -, 2002. Str. 127-147.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.

2. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo, svezak I. i II. / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

3. Gavella, Nikola; Alinčić, Mira; Klarić, Petar; Sajko, Krešimir; Tumbri, Tanja; Stipkovic, Zlatan; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Matanovac, Romana; Ernst, Hano.
Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

4. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja .
Zagreb : Organizator, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Gliha, Igor.
Regional and EU Challenges in the Field of Collective Management of Copyright and Related Rights - Croatia. // Društveni ogledi - časopis za pravnu teoriju i praksu / Social Perspectives International - Journal for Legal Theory and Practice. 2 (2014) ; 34-41 (članak, znanstveni).

2. Matanovac Vučković Romana; Gliha, Igor.
Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 10 (2009) ; 69-87 (članak, znanstveni).

3. Gliha, Igor.
Uloga regatnih pravila u slučajevima odgovornosti za štetu nastalu na morskim jedriličarskim regatama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 333-359 (članak, znanstveni).

4. Gliha, Igor.
O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 6 (2005) ; 79-91 (članak, znanstveni).

5. Gliha, Igor.
The New Croatian Copyright System. // e.Copyright Bulletin. 38 (2004) , 2; 1-10 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Igor Gliha.
Sporovi u vezi sa štetama u medicini u Republici Hrvatskoj i osiguranje. // Liječničke novine (Hrvatska liječnička komora). 108 (2012) ; 6-9 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Gliha, Igor.
Novo uređenje susjedskih odnosa u svijetlu prilagodbe hrvatskog građanskopravnog poretka europskim // Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Suedosteuropas / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Bremen : Edition Temmen, 2003. 48-65 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Gliha, Igor.
Raspolaganje autorskim pravom i srodnim pravima // --.
Zagreb, 2004. 97-112 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Gliha, Igor.
Diskusija na 82.Tribini Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, Što donosi novi Zakon o nasljeđivanju // Bilten 82. Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2003. (domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Gliha, Igor.
Promišljanje prava intelektualnog vlasništva // .
(poster,sažetak).

2. Gliha, Igor.
Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava // .
(poster,sažetak).

3. Igor Gliha.
Chapter 7 Intellectual Property Right // .
(predavanje,sažetak).

4. Igor Gliha.
Droits exclusifs versus droits à rémunération. // .
(predavanje,sažetak).

5. Gliha, Igor.
Autorsko pravo, pravni položaj i značenje // --.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

6. Gliha, Igor.
The Recoverability of Pure Economic Loss in Croatia // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

7. Gliha, Igor.
Moralna i imovinska prava autora // --.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

8. Gliha, Igor.
Impact of a Copyright to Media - Information Society Directive (2001/29/EC) // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Gliha, Igor.
Portability, accessibility and territoriality within the framework of digital single market // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Gliha, Igor.
Što su autorsko i srodna prava i kome pripadaju? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Gliha, Igor.
Ograničenja ugovorne slobode u ugovorima o raspolaganju autorskim pravom // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Gliha, Igor.
Impact of the EU accession negotiations on intellectual property on a candidate country // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Gliha, Igor.
Paradigma autorskog prava // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Gliha, Igor.
Intelektualno vlasništvo kao ograničenje prava na pristup informacijama // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Igor Gliha.
Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Igor Gliha.
Autorsko pravo i javne ustanove // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

9. Igor Gliha.
Toward the extension of obligations to financial and advertising intermediaries? // .
(neobjavljeni rad).

10. Igor Gliha.
Pravna zaštita autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

11. Igor Gliha.
Implementation of the new Copyright Directives: Term Protection Directive and Orphan Works Directive // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Igor Gliha.
Autorsko pravo u oblacima - autorsko pravo i Cloud tehnologija // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

13. Igor Gliha.
Utjecaj Općeg građanskog zakonika na hrvatsko građansko pravo // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

14. Igor Gliha.
Zakonski okviri za nove formate // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

15. Igor Gliha.
Bioetika i prava pacijenata // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

16. Igor Gliha.
The Edge of Protection - Originality // .
(neobjavljeni rad).

17. Igor Gliha.
Autorska prava u regiji (sudionik panela) // .
(neobjavljeni rad).

18. Igor Gliha.
Autorsko pravo i kreativnost // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

19. Igor Gliha.
Domaine Public Payant - pro et contra // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

20. Igor Gliha.
Uloga autora u kreativnoj industriji // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

21. Igor Gliha.
Pravni položaj stranih autora i umjetnika izvođača // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

22. Igor Gliha.
The introduction of Intangible Cultural Heritage as a new concept under the Cultural Heritage Act in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

23. Igor Gliha.
Korištenje autorskih djela nastalih radom kod poslodavca // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

24. Igor Gliha.
Pravni aspekti otkupa autorskog djela i stjecanje prava na korištenje autorskog djela // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

25. Igor Gliha.
Cultural Diversity:Its Effect on Authors and Performers in the Context of Globalisation // .
(neobjavljeni rad).

26. Gliha, Igor.
Skulptura kao autorsko djelo // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

27. Gliha, Igor.
Proizvođač fonograma i fonogram kao subjekt i objekt subjektivnog prava proizvođača fonograma // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

28. Gliha, Igor.
Utjecaj nacionalnog sustava autorskog prava i srodnih prava na gospodarski i kulturni razvitak u zemljama u tranziciji // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

29. Gliha, Igor.
Novo uređenje susjedskih prava u svjetlu prilagodbe hrvatskog građanskopravnog poretka europskim // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

30. Gliha, Igor; von Lewinski, Silke.
Overview of EC legislation on Intellectual Property/Overview on current Croatian legislation ; Content and scope of copyright ; Content and scope of related rights ; Sui generis protection of data bases ; Dealings with copyright and related rights ; Legal protection of the copyright and related rights // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

31. Gliha, Igor.
Korištenje autorskih djela u elektroničkom obliku prema hrvatskom zakonodavstvu // --.
(predavanje,neobjavljeni rad).

32. Gliha, Igor.
Autorsko pravo u digitalnom okružju // --.
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Druge vrste radova
 

1. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana; Katulić, Tihomir.
Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet, 2013. (izvješće).

2. Igor Gliha; Romana Matanovac Vučković.
Questionnaire ALAI Study Days The Duration of Copyright and Related Rights, 2010. (izvješće).

3. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future, 2009. (izvješće).

4. Matanovac Vučković, Romana; Gliha, Igor.
The Duration of Copyright and Related Rights- National Report Croatia, 2009. (znanstveni rad).

5. Matanovac Vučković, Romana; Gliha, Igor.
"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future- National Report Croatia, 2009. (znanstveni rad).

6. Gliha, Igor.
Questionnaire ALAI The Author’s Place in XXI Century Copyright, 2007. (ostalo).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Šaranović, Aleksandra.
Intellectual Property Law in the EU Accession Negotiations: Croatian Experience and Montenegrin Perspective / postdiplomski specijalistički rad.
Graz : Rechtswissenschaftliche Fakultät, 20.09. 2016., 118 str. Voditelj: Igor Gliha.

2. Kratrajkova, Martina.
Means of protection of trade mark in Macedonia / postdiplomski specijalistički rad.
Graz : Rechtswissenschaftliche Fakultät, 13.04.2015. 2015, 133 str. Voditelj: Gliha, Igor.

3. Jurić, Marko.
Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.10. 2013, 363 str. Voditelj: Dragičević, Dražen ; Gliha, Igor.

4. Vojković, Hrvoje.
Građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet u Zagrebu, 15.07. 2013, 431 str. Voditelj: Gliha.

5. Katulić, Tihomir.
Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu / doktorska disertacija.
Zagreb, Republika Hrvatska : Pravni fakultet, 7.12. 2012, 440 str. Voditelj: Dragičević, Dražen ; Gliha, Igor.

6. Poljanec, Kristijan.
Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 26.09. 2012., 103 str. Voditelj: Gliha, Igor.

7. Wähner, Caroline.
Die Herausforderung der Globalisierung - Harmonisierung der Schutzvoraussetzungen im Internationalen Urheberrecht / postdiplomski specijalistički rad.
Graz : LL.M. in South East European Law and European Integration, 20.01. 2012, 201 str. Voditelj: Gliha, Igor.

8. Danzerovich, Marina.
Novelties of the Russian Trademark Law as the next step towards harmonization with the TRIPS Agreement / magistarski rad.
Graz : LL.M. in South East European Law and European Integration, 20.01. 2011, 245 str. Voditelj: Igor Gliha.

9. Jurić, Alena.
Zaštita prava građana na privatnost: stvarnost i perspektive / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet u Zagrebu, 12.05. 2011, 532 str. Voditelj: Gliha, Igor.

10. Staletović, Branimir.
Development of Copyright Law in Macedonia -Towards the Harmonization of Internationals and EU standards / magistarski rad.
Graz : LL.M. in South East European Law and European Integration, 20.01. 2011, 124 str. Voditelj: Gliha, Igor.

11. Matanovac Vučković, Romana.
Pijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 21.12. 2010., 698 str. Voditelj: Gliha, Igor.

12. Bevandić, Dubravka.
Građanskopravna zaštita prava na privatnost fizičkih osoba / magistarski rad.
Zagreb : Pravni Fakultet u Zagrebu, 13.04. 2009, 548 str. Voditelj: Igor Gliha.
 

Profesionalni interesi i članstva

Građansko pravo

Autorsko pravo

Građanskopravna klinika

Osobna prava

Psihijatrijskopravna klinika: pravo prisilnog smještaja

Povijest zaposlenja

Igor Gliha redoviti je profesor na Katedri za građansko pravo. Autor je većeg broja radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama. Član je radnih grupa za izradu nacrta prijedloga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Primio Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za 1999. godinu za knjigu "Stvarno pravo" (zajedno s prof. dr. Nikolom Gavellom, prof. dr. Tatjanom Josipović, prof. dr. Vladom Belajem i prof. dr. Zlatanom Stipkovićem).