MARTINOVIĆ:
I. MARTINOVIĆ: Radnja oduzimanja stvari kod krađe i drugih imovinskih delikata