D. Derenčinović, A.-M. Getoš, M. Dragičević Prtenjača: Uvjetna osuda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana