DERENČINOVIĆ, GETOŠ, DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
D. Derenčinović, A.-M. Getoš, M. Dragičević Prtenjača: Uvjetna osuda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji