BONAČIĆ:
M. BONAČIĆ: Simpozij o međunarodnom kaznenom pravu za mlade penaliste: Konferencija za izmjene i budućnost Međunarodnog kaznenog suda, Tubingen (Njemačka), 1.-4. travnja 2008.