GETOŠ, BONAČIĆ:
A.-M. GETOŠ, M. BONAČIĆ: 6. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste: Postkonfliktna pravda: političke opcije i modaliteti, Siracusa, 20.-30. svibnja 2007.