ŠARIĆ:
J. ŠARIĆ: Individualizacija kažnjavanja u fazi izvršavanja kazne zatvora