HORVAT:
RAJKO HORVAT: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekršajno kažnjavanje