HIRSCH:
H. J. HIRSCH: Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanosti