VOL. 7 - 2 / 2000.:
Sadržaj:

Uvodna riječ glavnog urednika

XIII. SAVJETOVANJE HRVATSKOGA UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU, OPATIJA, 5-8. XII. 2000.

HRVATSKO KAZNENO ZAKONODAVSTVO NA RAZMEĐU STOLJEĆA: PRVA ISKUSTVA, POGLED UNAPRIJED


1. Materijalno kazneno pravo


P. NOVOSELEC: Kritički osvrt na neke odredbe općeg dijela Kaznenog zakona

M. SINGER / Z. DUJMOVIĆ: O nekim obilježjima kriminaliteta u Hrvatskoj

V. GROZDANIĆ: Kazne - nova rješenja u Kaznenom zakonu i njihova provedba u sudskoj praksi

A. KURTOVIĆ: Zakonska rješenja u svjetlu primjene mjera upozorenja, sigurnosnih mjera i oduzimanja imovinske koristi

D. KOS: Kaznenopravna odgovornost za kaznena djela gospodarskog kriminaliteta

M. ŠUPERINA / A. GARAČIĆ: Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog čudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona

Š. PAVLOVIĆ: Posebno (dopunsko) kazneno zakonodavstvo

I. CAJNER MRAOVIĆ / J. P. STAMATEL: Maloljetnička delikvencija u Hrvatskoj: trend poraća, "amerikanizacije" ili globalizacije?


2. Kazneno procesno pravo

B. PAVIŠIĆ: Kazneni postupak u Republici Hrvatskoj: pogled na reformu iz 1997. godine s posebnim osvrtom na predistražni postupak i istragu

M. SINGER / S. ZADNIK / I. KOVČO: Odluke tijela kaznenog postupka

V. LJUBANOVIĆ: Državno odvjetništvo - pitanja položaja i zadataka po novom ZKP-u, s posebnim naglaskom na iskustva prakse

G. TOMAŠEVIĆ i sur.: Primjena novih istražnih metoda na području Županijskog suda u Splitu

Ž. SAČIĆ: Primjena prikrivenih, posebnih izvidnih mjera za suzbijanje organiziranog i drugog teškog kriminala na području Republike Hrvatske

P. VEIĆ / S. GLUŠČIĆ: Primjena članka 177. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku

I. JOSIPOVIĆ: Novo hrvatsko pritvorsko pravo: raskorak između želja i rezultata

D. KRAPAC / M. MRČELA: Nova praksa glavne rasprave u kaznenom postupku


ČLANCI

F. BAČIĆ: Korupcija i antikorupcijsko kazneno pravo

Z. ĐURĐEVIĆ: Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u SR Njemačkoj i kritičko-poredbeni osvrt na hrvatsko pravo

LJ. MIKŠAJ-TODOROVIĆ / Z. DUJMOVIĆ: Obilježja prisile pri izvršenju razbojništva i postupanje policije

I. DAMJANOVIĆ / LJ. MIKŠAJ - TODOROVIĆ: Prijedlog za primjenu jedinstvenog sustava klasifikacije osuđenih osoba u hrvatskoj institucionalnoj penološkoj praksi


IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

D. ČEPULO: Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918.


IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

S. C. THAMAN: Novi europski porotni sustavi: slučaj Španjolske i Rusije

B. HUBER: Corpus Juris i Amsterdamski ugovor


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC

Š. PAVLOVIĆ

PRIKAZI I OSVRTI

V. LJUBANOVIĆ: D. Krapac: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije (Informator, Zagreb, 2000)

P. NOVOSELEC: Vladimir Primorac - nekrolog