HRABAR_KOCIJAN-HERCIGONJA:
D. HRABAR / D. KOCIJAN-HERCIGONJA: Dijete - žrtva i svjedok u kaznenom postupku

Dr. sc. Dubravka Hrabar
Dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

DIJETE - ŽRTVA I SVJEDOK U KAZNENOM POSTUPKU

Pravne odrednice iz Konvencije o pravima djeteta i psihijatrijsko-psihološki pristup

Autorice u članku daju dva viđenja istog specifičnog problema - svjedočenja djeteta u kaznenom postupku kad je ono samo bilo žrtvom kaznenog djela. Pravni pristup temelji se na analizi odredaba Konvencije o pravima djeteta u svezi s pravima djeteta koje je žrtva kaznenog djela te u poredbi tih odredaba s relevantnim hrvatskim kaznenopravnim propisima. Psihijatrijsko-psihološki pristup analizira probleme vjerodostojnosti djetetova svjedočenja i njegove sposobnosti objektivnog sagledavanja traume koju je doživjelo.