DAMASKA:
M. DAMAŠKA, Izazovi slobodnoj ocjeni dokaza

Dr. sc. Mirjan Damaška

IZAZOVI SLOBODNOJ OCJENI DOKAZA

Različit pristup slobodnoj ocjeni dokaza u kontinentalnim i anglo-američkim sudskim postupcima, koji nisu neskloni ideji da se vrijednost dokaza propiše unaprijed, naveo je autora da pobliže istraži dva suvremena izazova slobodnoj ocjeni dokaza u oba ta sustava. Prvi, blaži, izazov odnosi se na širenje ekskluzijskih pravila u oba sustava, pravila koja isključuju uporabu određenih dokaza radi zaštite stanovitih vrijednosti kao što je pravo na privatnost ili ljudska čast i dostojanstvo. Ekskluzijska pravila, koja su naročito prikladna za djelovanje u anglo-američkim sudskim postupcima, premda se ne odnose na pitanje vrijednosti dokaza, ipak u svojem krajnjem učinku govore o njihovoj "nultoj vrijednosti". Drugi, ozbiljniji izazov tiče se tendencije sve jače "scijentizacije" sudačkog odlučivanja, najočitije kod sve češće ovisnosti o vještačkom dokazu za čiju su ocjenu potrebne statističke metode. Premda u ovom času još ne raspolažemo pouzdanim metodama za rješavanje sukoba između prirođenog načina mišljenja kojim presuđivači ocjenjuju najčešći dokaz u dosadašnjoj praksi - svjedočki iskaz - te uporabe znanstvenih metoda za ocjenu nekog dokaza kod koje se npr. traži račun vjerojatnosti, autor smatra da se na pragu trećega tisućljeća možda nalazimo na epistemološkoj prekretnici u djelatnosti utvrđivanja činjeničkog stanja u sudskim postupcima.