INDUSTRIAL PROPERTY LAW:
Industrial Property Law
Katedra za građansko pravo English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Industrial Property Law
Study: Company Law and Commercial Law - 1. semester
Code: 180464
ECTS: 6.0
Course coordinators: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Basic data
Industrial Property Law Company Law and Commercial Law - 1. semester
6.0 180464
Lecturer in charge Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Tuesday, 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 32/II
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Literature
Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); (1978)
Matanovac, R.; Rački Marinković, A; ; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo; (2006)
Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; (2006), str. 3-88; 119-217
Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
Zakon o žigu (pročišćeni tekst);
Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst);
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (pročišćeni tekst);
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;
Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02;
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03;
Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine, NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04;
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Description
Exam dates
News - Archive
Return

Results 0 - 0 of 0
Page 1 of 0
Results per page: 
No news!